Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica

 

Navigácia

Objektívom do školských lavíc

Sobota 1. 11. 2014
Počet návštev: 2050617

Novinky

 • OZNAM

  o triede prípravného ročníka pre deti s narušenými komunikačnými schopnosťami.

  Informácie.pdf

 • 30. 10. 2014

  Strašidelno-zábavné popoludnie.

 • Návšteva partnerskej školy v Hradci Králové

  26. - 28. septembra 2014 navštívili naši žiaci, víťazi literárnej súťaže, partnerskú školu v Hradci Králové.

  Zoznámili sa s históriou mesta na sútoku Labe a Orlice, stali sa účastníkmi Noci vědců. Navštívili predstavenie známeho divadla Drak a pozreli sa do tried ZŠ Pohádka na Mandysovej ulici, ktorá v týchto dňoch oslavovala svoje 30. výročie.

 • Medzinárodný deň jazykov

  26.september je oficiálny deň, ktorý je venovaný jazykom – nazýva sa „Európsky deň jazykov“. Aj naša škola sa rozhodla, že sa tento deň bude venovať výučbe cudzích jazykov s väčším dôrazom. Vďaka priaznivej zhode okolností sme sa mohli so žiakmi piatych ročníkov zúčastniť podujatia, ktoré v rámci tohto svetového dňa usporiadala Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pani magistra Trégerová pre žiakov pripravila viacero zaujímavých aktivít, ktoré  viedli žiakov k uvedomeniu si, čo pre nich osobne znamená to, že sa učia cudzie jazyky – nie kvôli známkam, ale kvôli budúcej orientácii v ich profesijnom živote.

 • Informácie

  o úhrade poplatku za školský klub.

  Uhrada_SKD.pdf

   

 •          OZNAM  PRE  RODIČOV 

           o spôsobe poskytnutia dotácie na školské potreby na I. polrok školského roka 2014/2015.