+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Vitajte na webovej stránke

Základnej školy
Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici

Vitajte na webovej stránke

Základnej školy
Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici

Digitálna koalícia
Stop šikanovaniu
Cetech
Zápis na stravovanie

Zápis na stravovanie

OZNAM ŠJ pre stravníkov, ktorí budú v stravovaní pokaračovať aj v školskom roku 2020/2021 a nových stravníkov

  1. Ak máte dostatočný kredit na stravnom a réžii, vedúca ŠJ Vás automaticky prihlási na stravovanie od 3.9.2020 .
  2. Ak sa rozhodnete  v školskom roku 2020/2021 v stravovaní nepokračovať, informujte vedúcu ŠJ do  08.2020.
  3. Noví záujemcovia o stravovanie si môžu stiahnuť prihlášku na stravovanie a v dňoch - 28.8.2020  prihlásiť stravníka  u vedúcej ŠJ a zakúpiť mu čip.
Viac informácií
OVERENIE ÚDAJOV

OVERENIE ÚDAJOV

Overenie údajov detí prijatých do 1. ročníka ZŠ v šk. roku 2020/2021

 Vážení rodičia, pretože zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sa uskutočnil elektronickou formou, v zmysle školského  zákona je nevyhnutné overenie osobných údajov detí a ich zákonných zástupcov. Overovanie sa uskutoční v dňoch 25.06. – 26.06.2020 vo vestibule ZŠ J.G.Tajovského nasledovne:

 

Viac informácií
OZNAM O ZÁVERE šKOLSKÉHO ROKA A VÝDAJI STRAVY V ŠJ

OZNAM O ZÁVERE šKOLSKÉHO ROKA A VÝDAJI STRAVY V ŠJ

viac sa dozviete kliknutím na odkaz:

OZNAM

Viac informácií
Zmena v prevádzke školy od 22.06.2020

Zmena v prevádzke školy od 22.06.2020

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že od pondelka 22.06.2020 začne škola fungovať v plnom režime tak, ako to bolo pred vyhlásením prerušenia vyučovania. Účasť žiakov na vyučovaní ostáva naďalej dobrovoľná.

Viac informácií
Obnovenie školského vyučovania

Obnovenie školského vyučovania

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia dieťaťa, pozorne si prečítajte nasledujúce informácie, týkajúce sa zaradenia žiaka do výchovno- vzdelávacieho procesu pre 1. - 5.ročník a triedu NKS.

Viac informácií
OTVORENIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRE VEREJNOSŤ

OTVORENIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRE VEREJNOSŤ

Športový areál bude v obmedzenom režime a za prísnych hygienických podmienok otvorený od 4.5.2020. Obmedzený režim potrvá do odvolania. Viac informácií o čase otváracích hodín a cene prenájmov sa dočítate na stránke školy v sekcii ŠPORTOVÝ AREÁL.

Prevádzková doba počas pandémie

Viac informácií
Poplatky

Poplatky

Vážení rodičia.
 
Z dôvodu prerušenia vyučovania na neurčito rušíme poplatky v mesiaci apríl za ŠKD a režijné poplatky za stravovanie. O ďalšom postupe ohľadom jednotlivých platieb Vás budeme včas informovať.
 
Mgr. Milan Pápay
riaditeľ školy
Viac informácií
Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik

Od 10. do 14. februára si naši žiaci vychutnali každoročný lyžiarsky výcvik. Donovaly nám svojím krásnym prostredím učarili, a tak i tento školský rok sa stalo Záhradište miestom  výcviku . Cieľom bolo naučiť žiakov zvládnuť nielen základné lyžiarske pohybové zručnosti, ale LV dal možnosť mnohým žiakom zdokonaliť sa v tomto športovom odvetví. Viac sa dočítate vo fotogalérii...

Viac informácií
Upozornenie k šíreniu infekčných ochorení

Upozornenie k šíreniu infekčných ochorení

Vážení rodičia,

vzhľadom na situáciu v súvislosti so šírením infekčného ochorenia koronavírus Vám odporúčame, aby deti, ktoré strávili jarné prázdniny v zahraničí (napr. Taliansko, Rakúsko) zostali doma po dĺžku inkubačnej doby a neprichádzali do kolektívu ostatných detí a zamestnancov. Zároveň Vás žiadame, aby ste pobyt v zahraničí oznámili triednym učiteľom.

Viac informácií
DIGITÁLNA KOALÍCIA výročné rokovanie, stali sme sa plnohodnotným členom ako 2. ZŠ v SR

DIGITÁLNA KOALÍCIA výročné rokovanie, stali sme sa plnohodnotným členom ako 2. ZŠ v SR

DIGITÁLNA KOALÍCIA výročné rokovanie národnej koalície, ktorej sme členom FIIT STU

výročné rokovanie Digitálnej koalície v priestoroch FIIT STU za účasti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho , ktorej sme sa podpisom memoranda stali plnohodnotným členom ako 2. základná škola na slovensku

https://cetech.sk/fotogaleria/digitalna-koalicia-vyrocne-rokovanie/

 

 

Viac informácií
Okresné kolo technickej olympiády 2019

Okresné kolo technickej olympiády 2019

V priestoroch Centra techniky sa už po štvrtý raz uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády. Žiaci ZŠ JGT B.Bystrica obsadili v dvoch kategóriách prvé a druhé miesto. Víťazi postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční rovnako v Centre techniky vo februári 2020. Víťazom srdečne blahoželáme !!!

https://cetech.sk/fotogaleria/okresne-kolo-technickej-olympiady-2019/

Viac informácií
Poplatok za ŠKD

Poplatok za ŠKD

U P O Z O R N E N I E

Žiadame rodičov, aby poplatok za pobyt dieťaťa v školskom klube v sume 10,00 € za mesiac december 2019 uhradili

 najneskôr do 13. decembra 2019

Viac informácií
Návšteva SPŠ Strojnícka "FAJNORKA" a stretnutie so zástupcami firiem

Návšteva SPŠ Strojnícka "FAJNORKA" a stretnutie so zástupcami firiem

Dňa 22.11.2019 sme absolvovali pracovné stretnutie na pôde Strednej priemyselnej školy strojníckej, alebo inak " FAJNORKY ", rovnako ako aj so zástupcami dvoch popredných japonských spoločností zaoberajúcich sa priemyselnou robotikou a robotizáciou spolu s priemyselnou automatizáciou. 

Viac vo fotoalbume a na stránke Centra Techniky

https://cetech.sk/clanok/navsteva-sps-strojnicka-quotfajnorkaquot-a-stretnutie-so-zastupcami-firiem/

Viac informácií
Pracovné stretnutie s členmi SPŠ strojnícka " FAJNORKA" a zástupcom japonskej spoločnosti

Pracovné stretnutie s členmi SPŠ strojnícka " FAJNORKA" a zástupcom japonskej spoločnosti

14.11.2019 sa v priestoroch Centra Techniky uskutočnilo pracovné stretnutie s vedením Strednej priemyselnej školy strojníckej "fajnorky" z Bratislavy, zástupcom japonskej spoločnosti SMC Priemyselná automatizácia s.r.o. a Petrom Andreánskym z inštitútu duševnej práce za účelom ďalšej intenzívnej spolupráce na zaujímavých veciach o ktorých budeme informovať neskôr...

viac vo fotoalbume a na stránke Centra Techniky

https://cetech.sk/fotogaleria/pracovne-stretnutie-s-clenmi-sps-strojnicka-quot-fajnorkaquot-a-zastupcom-japonskej-spolocnosti-smc-priemyselna-automatizacia-sro/

Viac informácií
TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY

Deti a svet techniky

Svet sa mení rýchlym tempom. Čo sa dnešné deti naučia dnes, zajtra už nemusí stačiť. Existujú však zručnosti, ktoré im vo svete rýchlych zmien môžu vždy pomôcť. Tieto zručnosti a pracovné návyky je potrebné začať vytvárať už od raného veku. Práve preto sa pedagógovia Základnej školy J.G. Tajovského v Banskej Bystrici rozhodli v rámci Týždňa vedy a techniky pozvať do priestorov Centra techniky predškolákov z okolitých materských škôl. Pre 85 detí z MŠ Buková 22, MŠ Na Lúčkach 2 a MŠ Šalgotarijánska 5 pripravili hravé dopoludnie zamerané na rozvoj jemnej motoriky, zrakovej, sluchovej, hmatovej percepcie i tvorivosti. Drobné pršteky predškolákov usilovne strihali, lepili, maľovali, prevliekali špagátiky, dierkovali, otláčali, štikali klieštikmi, stavali Lego Dacta technik, spoznávali geometrické tvary. S neobyčajnou mierou trpezlivosti a podpory ich koučovali deviataci zo základnej školy. A výsledok bol skvelý – spokojnosť, hrdosť, radosť z vykonanej práce a v rúčkach predškolákov krásny vlastnoručne vyrobený darček pre mamičku, otecka alebo súrodenca. Dúfame, že po tejto vydarenej aktivite sa bude spolupráca ZŠ J.G.Tajovského a materských škôl v okolí rozvíjať ešte intenzívnejšie.

 

http://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/tyzden-vedy-a-techniky

 

 

Viac informácií
Pracovné stretnutie s členmi RÚZ, MŠVVaŠ, ŠPÚ, magistrátu hlavného mesta Bratislava a mesta B.B.

Pracovné stretnutie s členmi RÚZ, MŠVVaŠ, ŠPÚ, magistrátu hlavného mesta Bratislava a mesta B.B.

Dňa 23. septembra 2019 sa v priestoroch Centra Techniky konalo pracovné stretnutie s členmi RÚZ, MŠVVaŠ, ŠPÚ, magistrátu hlavného mesta Bratislava a mesta Banská Bystrica s cieľom spustenia nového národného projektu, na ktorom aktívne participujeme a ktorého budeme súčasťou.

 

viac vo fotoalbume: https://cetech.sk/fotogaleria/pracovne-stretnutie-s-clenmi-ruz-msvvas-spu-magistratu-hlavneho-mesta-bratislava-a-mesta-banska-bystrica/

 

Viac informácií
Exkurzia v CERNe

Exkurzia v CERNe

CERN – najväčší a najvýkonnejší urýchľovač častíc na svete. Kto by to nechcel vidieť?  Jakub MaňkoMatej Púchy mali tú možnosť ísť na poznávací zájazd do Švajčiarska za výborné výsledky v olympiádach a úspešnú reprezentáciu školy.

 

viac vo fotoalbume http://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/cern

Viac informácií
Celoštátne kolo Technickej olympiády 2019

Celoštátne kolo Technickej olympiády 2019

Dňa 3.5.2019 sa v priestoroch Centra techniky uskutočnilo celoštátne kolo Technickej olympiády. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme. Viac v sekcii fotoalbumy na stránke www.cetech.sk

Viac informácií

Ocenenia pre školu

ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR