+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

...

Podmienky vstupu žiaka do školy od 9.11.2020 (aktualizované na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády)

 

Základné princípy:

Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ).

Čiže: Ak má jeden člen domácnosti pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii.

Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do školy

( Vyhláška č. 16 ÚVZ).

Čiže: Dieťa 1.- 4. ročníka bez obmedzenia veku môže prísť do školy a pri vstupe odovzdá vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti prostredia (nájdete v prílohe).

Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do školy (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby pre žiaka ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní. Žiaci, ktorí už pri prvom kole testovania boli na 5 vyučovacích dní ospravedlnení (z dôvodu, že sa netestovali zákonní zástupcovia) a zároveň splnili odporúčanie absolvovania 10 dňovej izolácie, sa môžu v zmysle epidemiologických pravidiel vrátiť do školy.

Čiže: Pretože rodič má 10 dňovú karanténu a nemôže sprevádzať dieťa do školy, napíše mu ospravedlnenie na 5 dní, ktoré bude škola akceptovať. Po uplynutí karantény nastúpi žiak do školy a preukáže sa vyhlásením rodiča o bezinfekčnosti.

Žiak prichádzajúci z územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“,

musí na vstup do školy  spĺňať podmienky podľa vyhlášky č. 20.

Príloha: Vyhlásenie o bezinfekčnosti 10.november

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt