+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

AKTUALIZÁCIA 5.3.2021

Od stredy 3.marca 2021 sa prezenčného vzdelávania môžu zúčastňovať len žiaci rodičov, ktorí nemôžu svoje zamestnanie vykonávať z domu, alebo ak žiakovi podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Pre rodičov žiakov v prezenčnom vzdelávaní ostáva naďalej v platnosti, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní. V prípade, ak sa zákonný zástupca nechce pretestovať, ostáva žiak v dištančnom vzdelávaní (bližšie informácie nájdete na stránke www.minedu.sk ).

Pre žiakov v prezenčnom vzdelávaní platia doterajšie pravidlá – rúško (aj dve náhradné), dezinfekcia, odstupy, dieťa so zvýšenou teplotou ostáva doma.

Ostatní žiaci sa budú vzdelávať dištančnou formou doma. Od 3.3.2021 budú automaticky odhlásení zo školskej stravy.

Z organizačných dôvodov nie je možné presúvať žiaka počas týždňa z dištančného vzdelávania na prezenčné a opačne (s výnimkou žiakov, ktorí sú momentálne v karanténe a spĺňajú podmienky pre prezenčné vzdelávanie, resp. žiakov, ktorým bude nariadená karanténa a musia prejsť na dištančné vzdelávanie).

Toto rozhodnutie vyplýva z rozhodnutia vlády o nových opatreniach a platí do 21.3.2021.

Vážení rodičia, 

vláda prijala nové opatrenia s cieľom znížiť mobilitu občanov, k čomu by malo prispieť aj obmedzenie prezenčného vzdelávania žiakov ZŠ. Prezenčné vyučovanie je umožnené žiakom, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu, alebo ak žiakovi podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Ak sa týmito opatreniami nepodarí znížiť nepriaznivú pandemickú krivku, od 21. marca hrozí celej krajine úplný lockdown – tvrdé obmedzenie pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste k vypĺňaniu čestných vyhlásení pristupovali zodpovedne a pravdivo. Pripomíname, že zákonní zástupcovia detí nesú za nepravdivosť údajov v čestnom vyhlásení právne následky.

Pevne veríme, že nikto z nás si neželá tvrdý lockdown, ktorý nás zavrie v bytoch aj na niekoľko týždňov, a preto sa zachováte zodpovedne.

Ďakujeme za porozumenie!

Príloha č.1 Čestné vyhlásenie-marec

Príloha č. 2 Informácia pre dotknuté osoby – 11 b

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt