+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Nástup do školy po zimných prázdninách

Nástup do školy po zimných prázdninách

Žiaci 1.- 9. ročníka nastupujú do školy v pondelok 10.01.2022. Prevádzka školy sa riadi školským semaforom. Žiadame rodičov, aby pred nástupom do školy deti otestovali a neposielali do školy choré deti. Ak je niektorý člen domácnosti pozitívny, dieťa ostáva v karanténe a rodič má povinnosť o tejto skutočnosti informovať triednu učiteľku.

Pri vstupe do školy sa žiak preukáže vyhlásením o bezpríznakovosti, bez neho nebude dieťa pustené do budovy školy.

Povinnosťou všetkých žiakov je nosiť ochranné rúška alebo respirátory počas celého pobytu v škole.

Žiaci do budovy školy naďalej vstupujú bočným vchodom z Lipovej ulice.

Ak žiak nenastúpi v pondelok na vyučovanie, nezabudnite ho odhlásiť individuálne zo školského stravovania.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt