+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Oznam o školskom vzdelávaní od 3.5.2021

Oznamujeme Vám, že na základe usmernení MŠVVaŠ začíname od pondelka 3.mája 2021 bežnú prevádzku školy.

Žiaci ani rodičia nemusia predkladať čestné prehlásenia o testovaní, výnimkách z testovania, pokiaľ sa situácia v regióne nezmení.

Ak sa žiak doteraz nezúčastňoval prezenčného vyučovania, v pondelok 3.mája sa pri nástupe do školy preukáže triednemu učiteľovi alebo pedagógovi pri rannom filtri Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka (príloha č. 8 na stránke minedu.sk). Toto vyhlásenie predkladá žiak po každej absencii dlhšej ako 3 dni (vrátane víkendu alebo sviatkov).

Prevádzka školy:

  1. ŠKD bude fungovať v režime od 6:30 do 16:30 hod. Žiadame rodičov, aby aktualizovali podľa potreby čas príchodu a odchodu žiaka z ŠKD.
  2. Nový rozvrh hodín je aktualizovaný na webovej stránky školy.
  3. Žiaci sa budú vzdelávať aj v zmiešaných skupinách (ETV/ NAV/ TECH/ INF/ ŠKD).
  4. Hodiny telesnej výchovy sa môžu učiť len v exteriéri.

Príloha č.8: Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt