+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

PREBERANIE ANTIIGÉNOVÝCH TESTOV

PREBERANIE ANTIGÉNOVÝCH TESTOV

Vážení rodičia, na základe Vášho záujmu o domáce antigénové testy, ktoré použijete pred nástupom žiaka do školy v septembri 2022, Vám oznamujeme, že si ich môžete prevziať v termínoch:

28.06.2022 – 30.06. 2022 v čase 7:00 – 12:00 hod.

15:00 – 16:00 hod.

Testy nevydávame žiakom, iba rodičom / zákonným zástupcom dieťaťa/ na podpis.

Testy vydáme len rodičom, ktorí prejavili záujem prostredníctvom zisťovania v edupage a žiakom prvého ročníka.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt