+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

SAMOTESTY

Vážení rodičia,

ak máte záujem o samotesty pre žiakov, môžete si ich prísť prebrať do školy v počte 5 kusov na dieťa.

Čas vydávania testov:

Piatok 10.12.2021 od 7:00 - 9:00 hod.

                              od 13:00 – 15:30 hod.

Pondelok 13.12.2021 od 7:00 - 9:00 hod.

                                   od 13:00 – 15:30 hod.

Testy sa budú vydávať pri zadnom vchode do budovy školy , kadiaľ vchádzajú aj žiaci počas stavebných úprav vestibulu.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt