+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Sme úspešní v projekte MODERNEJŠIA ŠKOLA

MŠVVaŠ SR našej škole schválilo finančné prostriedky v maximálnej výške 30 000,- € na účely modernizácie interiérového vybavenia školy. Do projektu sme vstúpili s cieľom vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón na chodbách a v triedach. Veríme, že aj prostredie žiakov vychováva a motivuje k lepším výkonom. Preto sa v najbližších mesiacoch prezlečie vestibul ZŠ do supermoderného outfitu.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt