+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

USMERNENIE K ČINNOSTI ŠKD

Vážení rodičia, podľa usmernení MŠVVaŠ SR upravujeme z dôvodu prevencie šírenia pandémie COVID-19 prevádzku ŠKD od 13.10. do odvolania nasledovne:

Čas prevádzky ŠKD : 7:00 – 16:00

Po príchode do školy pôjdu žiaci priamo do svojich kmeňových tried.

V tomto prechodnom období bude mať každá trieda zabezpečenú jednu vychovávateľku, aby nedochádzalo k miešaniu triednych kolektívov.

 

Pri odchode z ŠKD Vám budú deti vydávané v polhodinových intervaloch (o pol a celej hodine) tak, ako im nahlásite čas odchodu.

Žiadame Vás, aby ste nevstupovali do budovy školy a dodržiavali nahlásený čas odchodu žiaka z ŠKD.

V tomto období sa pozastavuje aj krúžková činnosť do odvolania.

Vo vlastnom záujme sledujte aktualizácie v závislosti na ďalšie nariadenia ministerstva školstva a ÚVZ SR  na webovej stránke školy.

Ďakujeme za porozumenie.

                                                                                                            Vedenie školy

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt