+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Usmernenie k zápisu žiakov do 1. ročníka

Z dôvodov protipandemických opatrení sa zápis žiakov do prvého ročníka realizuje len elektronickou formou (prihláška na štúdium na webe školy).

Termín zápisu určený Mestom Banská Bystrica: 6.- 9. apríla 2021

Prihlášku zasielajú aj zákonní zástupcovia žiaka, ktorý v minulom školskom roku dostal odklad povinnej školskej dochádzky. Overovanie údajov uvedených v prihláške sa bude realizovať po uvoľnení opatrení, presný termín zverejníme na webovej stránke školy.

Tí, ktorí nemajú možnosť zapísať dieťa do školy elektronicky, môžu si vyzdvihnúť prihlášku vo vestibule školy a po jej vyplnení doručiť do školy osobne alebo poštou.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt