+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Vzdelávanie

pre žiakov na dištančnom vzdelávaní,

ktorí nemajú možnosť technického pripojenia:

Žiaci, ktorí majú problém pripojiť sa na on-line vzdelávanie alebo sa im nedarí odosielať zadané úlohy cez Edupage, majú od utorka 10.11.2020 zabezpečenú možnosť prísť si zobrať úlohy v papierovej forme do školy. Odovzdajú im ich pedagogické asistentky, ktorým zároveň žiaci prinesú vypracované úlohy.

Pre prvé úlohy si môžu prísť v utorok 10.11.2020 od 10:00 hod.

Následne im bude služba poskytovaná vždy v piatok od 9:00 hod.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt