+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Exkurzia Planetárium a Zvolenský zámok

Dňa 23. 10. 2018 sa žiaci štvrtých ročníkov ( 4.A, 4.B) pod vedením p. učiteliek K. Ruttkayovej a M. Dučovej zúčastnili exkurzie do Planetária M. Hella v Žiari nad Hronom a expozície Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku vo Zvolene.

Už počas cesty vládla príjemná atmosféra, deti sledovali krásne premeny prírody a vnímali všetky javy, ktoré sa naučili na hodinách Vlastivedy či Prírodovedy. Svoje pozorovania zapisovali do pripravených pracovných listov, ktoré riešili v skupine, ale aj individuálne.

Ako prvú zastávku sme absolvovali návštevu Planetária. Deti mali možnosť vidieť novú prezentáciu o vesmírnych planétach a objektoch, v ktorej si mohli vyskúšať pristátie na ich povrchu , ale aj spoznať Hviezdokopy a iné galaxie. V Ufo miestnosti sa dozvedeli o činnosti Slnka a jeho vplyve na planétu Zem. Zoznámili sa aj s funkciou ďalekohľadov a umelých družíc.

Ako druhá bola zastávka na Zvolenskom zámku. Pútavé rozprávanie pani sprievodkyne nás prenieslo ďaleko do dávnej minulosti. Mali sme možnosť absolvovať nábor do kráľovskej Čiernej gardy, vidieť sídlo kráľa a najmä nahliadnuť na diela starých majstrov a spoznať ich príbehy. Naučili sme sa aj rôznym technikám maľby a a vzniku jednotlivých štýlov. Svoju pozornosť si žiaci overili v pútavých pracovných listoch, ktoré dostali od p. sprievodkyne.

Žiaci svojimi vedomosťami, kultivovaným  správaním a aktívnym zapájaním sa do činností šírili dobré meno  našej školy a pani učiteľky mohli byť na nich právom hrdé. Domov si odniesli zážitky, ale aj nové vedomosti a zaujímavé fakty. Nie nadarmo sa hovorí „Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt