+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Lyžiarsky výcvik

Od 10. do 14. februára si naši žiaci vychutnali každoročný lyžiarsky výcvik. Donovaly nám svojím krásnym prostredím učarili, a tak i tento školský rok sa stalo Záhradište miestom  výcviku . Cieľom bolo naučiť žiakov zvládnuť nielen základné lyžiarske pohybové zručnosti, ale LV dal možnosť mnohým žiakom zdokonaliť sa v tomto športovom odvetví. Vytýčený cieľ splnili všetci žiaci, ktorí boli na začiatku rozdelení do troch skupín lyžiarskej zručnosti.

Každý žiak, ktorý sa zúčastnil LV, bol za svoju vytrvalosť, šikovnosť a zdatnosť ocenený sladkou odmenou . Na záver žiaci absolvovali súťaž v slalome, kde v každej kategórii vyhrali prvé tri miesta, ktoré boli odmenené diplomom a malým sladkým potešením.

Naše pocity po celom týždni boli veľmi pozitívne.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt