+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

OTVORENIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

Slávnostné otvorenie nového multifunkčného ihriska za účasti p. primátora Noska, prednostu MsÚ p. Adamca a riaditeľa ZŠ J.G.Tajovského p. Pápaya.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt