+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Mladý botanik

Žiaci budú vyhľadávať a zhromažďovať informácie z rôznych zdrojov o rôznych druhoch voľne rastúcich, úžitkových rastlinách a húb rastúcich v lesoch, na lúkach, poliach a záhradách, spracúvať poznatky do rôznych prezentácií a posterov.

Fotoalbum:

https://zsgastanbb.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89a3J1emt5L3BsMTE5MA%3D%3D

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt