+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Darujte 2%

 

Staré

 

Milí rodičia, starí rodičia,

uvažovali ste nad tým, komu darujete tohto roku 2% z Vašich daní?

V spolupráci s Občianskym združením

Rodičia a priatelia základnej školy J.G. Tajovského

sme pripravili pre Vás možnosť prispieť sumou 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a tak pomôcť ZŠ vylepšiť prostredie,

v ktorom naše deti trávia väčšinu svojho času.

Postup pri poukázaní sumy 2% zaplatenej dane:

ak ste zamestnanec:

1.  Od zamestnávateľa žiadajte vyplnenie tlačiva: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

2.  Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby  do výšky 2% zaplatenej dane

      (k dispozícii na vytlačenie alebo u p. učiteliek)

3.  Obe tlačivá odovzdajte v ZŠ, všetky zanesieme na príslušný DÚ.

ak ste SZČO, PO:

Prefoťte zadnú stranu Vášho daňového priznania, v ktorej ste uviedli údaje o prijímateľovi sumy 2% dane.

Údaje o prijímateľovi:

Právna forma:            Občianske združenie

Obchodné meno:      Rodičia a priatelia základnej školy J. G. Tajovského

Sídlo:                          Gaštanová 12, Banská Bystrica

IČO:                               37957783

 

 

Ďakujeme za Váš príspevok.

 

                                                           Maroš Longauer,

predseda OZ Rodičia a priatelia školy J.G. Tajovského.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt