+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Darujte 2%

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Som zamestnanec

(a môj zamestnávateľ bude robiť daňové priznanie za mňa)

 

1. Od zamestnávateľa žiadajte vyplnené tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti; prípadne ho vyplňte Vy - tlačivo na stiahnutie

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osobydo výšky 2% zaplatenej dane - tlačivo na stiahnutie

3. Obe tlačivá odovzdajte na príslušný DÚ, prípadne doneste do školy tak, aby sa na DÚ dostali NAJNESKÔR do 30.4.2024.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Som zamestnanec, SZČO, mal som viac zamestnaní

(a daňové priznanie si podávam sám)

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre FYZICKÚ OSOBU typu A:

 

Elektronický formulár - môžete ho vyplniť online a následne vytlačiť, podpísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy: elektronický formulár pre FO typu A nájdete na tomto linku.

 

Upozornenie: elektronické formuláre sú určené ako pomôcka pri vypĺňaní pre NEREGISTROVANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY. V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, formuláre vypĺňate v osobnej internetovej zóne. Zistite viac.

 

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre FYZICKÚ OSOBU typu B:

 

Elektronický formulár - môžete ho vyplniť online a následne vytlačiť, podpísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy: elektronický formulár pre FO typu B nájdete na tomto linku

 

Upozornenie: elektronické formuláre sú určené ako pomôcka pri vypĺňaní pre NEREGISTROVANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY. V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, formuláre vypĺňate v osobnej internetovej zóne. Zistite viac.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Som právnická osoba

(spoločník, firma,...)

 

Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov v OIZ (osobnej internetovej zóne). Zistite viac.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 37957783
Obchodné meno: Rodičia a priatelia Základnej školy J.G.Tajovského v Banskej Bystrici
Sídlo: 97409 Banská Bystrica, Gaštanová 12
Právna forma: Občianske združenie

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt