+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Úspechy v roku 2013/2014

ÚSPECHY ŽIAKOV

 
Stupeň Názov súťaže Meno žiaka Trieda Umiestnenie
Reg.K FLL 10-členné družstvo 4.-9.r. 1.miesto vo výskumnom projekte
OK Stolný tenis

Erik Kruppa

Matúš Caban

Peter Giertl

7.A 2.miesto
OK TO - kat. A

Jakub Kula

Adam Kriška

8.A 2.miesto
OK TO - kat. B Matej Pálka 6.B úspešný riešiteľ
  iBobor - Bobrík

Černáková

Spišiaková

Schreiber

Svrčina

Gašparová

Hríbik

Mihalová

Necpál

Slančíková

Pálka

Urvová

3.- 4.r. úspešní riešitelia
  iBobor

Michal Majer

Denisa Demianová

Kristián Spišiak

Matej Pálka

Jana Kišová

Katarína Haviarová

5.- 7.r. úspešní riešitelia
  Všetkovedko

Katarína Haviarová

Mihalová

Schreiber

5.B

3.A

3.B

úspešní riešitelia
OK Vybíjaná - dievčatá 13-členné družstvo 5.,6.r. 3. miesto
OK MO Katarína Haviarová 5.B 2. miesto
KK Atletická hala Svrčina 3.B 2. miesto
    Rusková 3.A 4. a 5. miesto
OK GEO Matej Pálka 6.B úspešný riešiteľ
OK Gymnastický štvorboj-kat.B

Adam Antalec

Jakub Gajdoš

Samuel Gajdoš

Milan Vigaš

Mário Záslav

5.B

6.B

6.B

6.B

4.A

2. miesto
OK Gymnastický štvorboj-kat.C

Alex Barto

Marek Bíreš

Kristián Bučko

Filip Donoval

Peter Giertl

6.A

6.B

6.B

6.B

7.A

3. miesto
OK Gymnastický štvorboj-kat.B-jednotlivci Adam Antalec 5.B 1. miesto
OK Pytagoriáda Katarína Haviarová 5.B 9. miesto
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt