+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Učíme sa pokusmi

Žiaci budú získavať a spracúvať teoretické poznatky o skúmaných fyzikálnych javoch, zákonitostiach a javoch v súvislostiach s ďalšími prírodovednými disciplínami.

Fotoalbum:

https://zsgastanbb.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89a3J1emt5L3BsMTIxMQ%3D%3D

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt