+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Matematika

Žiaci si prostredníctvom modernej výučbovej techniky, atraktívnych didaktických pomôcok a zážitkových metód vzdelávania rozvinú oslabené funkcie, pamäť, motoriku, orientáciu, schopnosti a myslenie potrebné na osvojenie základov počítania a riešenie matematických úloh.

Fotoalbum:

FOTO

Web:

www

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt