+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Šikovný jazýček

    • Žiaci si budú osvojovať a upevňovať pravidlá slovenského jazyka a výslovnosti hravou formou. Aktivity podporia rozvoj slovnej zásoby, kategorizáciu, porozumenie inštrukcií, jazykový cit, rozvoj komunikácie, rozvíjanie pragmatickej roviny.

    Fotoalbum:

    foto

    www

     

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt