+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Školský rok 2018/2019

Televízna súťaž k 100. výročiu vzniku 1. Československej republiky - Ahoj republika!

Radničné noviny mesta Banská Bystrica č. 9/2018 - O projekty našej školy je na Slovensku záujem (str. 8)

Radničné noviny mesta Banská Bystrica č. 11/2018 - Najlepší žiaci sú ocenení (str. 7)

Radničné noviny mesta Banská Bystrica č. 6/2019 - Vychovávame technické talenty (str. 7)

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt