+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Plán akcií

PLÁN AKCIÍ ŽIACKEHO PARLAMENTU NA ŠK.R. 2019/ 2020

 

OKTÓBER

Zodpovední:

Zasadnutie ŽP

02.10. 2019

p.uč. M.Pitschmannová

Halloween

28.10. 2019

16:30 – 18:30

4.A – výzdoba

5.A – vyhodnotenie masiek

8.A – návratky

6.A – správa, foto, medializácia na stránke školy

7.A – hudba (M. Snopko)

p.uč. M.Pitschmannová, A.Sisáková,M.Mikušinec Grmanová, S.Valocková

 

NOVEMBER

 

Balónbal

20.11. 2019

2. – 5. hodina

9.B – rozlosovanie

4.B – plagát

9.B – hudba

9.B – správa, foto, medializácia na stránke školy

Spolupráca-p.uč. E.Antalecová

 

DECEMBER

 

Mikuláš na škole

06.12. 2019

3. – 5- hodina

9.A – zodpovední

9.A – správa, foto, medializácia na stránke školy

p.uč. A.Sisáková,M.Pitschmannová

Vianočné trhy

12.12. 2019

16:00 – 18:00

8.A – stoly, plagáty

ŠKD + TK ŽP

8.A – správa, foto, medializácia na stránke školy

p.uč. M.Pitschmannová, A.Sisáková,M.Mikušinec Grmanová, S.Valocková

 

JANUÁR

 

Žiacky školský ples

30.01. 2020

7.A – predaj vstupeniek

9.A – program

Hudba – p. Turčan

7.A – správa, foto, medializácia na stránke školy

p.uč. M.Pitschmannová, A.Sisáková,M.Mikušinec Grmanová, S.Valocková

Snehostavba, sánkovačka

Podľa počasia

Triedne kolektívy ŽP

TK ŽP – správa, foto, medializácia

 

FEBRUÁR

 

Valentín v škole

13.02. – 14.02. 2020

4.B – zodpovední

4.B – správa, foto, medializácia na stránke školy

p.uč. A.Sisáková

 

MAREC

 

Trieda číta v triede

16.03. – 20.03. 2020

ŽP a PK 1 – zodpovední

p. učiteľka M. Pitschmannová – správa, foto, medializácia na stránke školy

 

APRÍL

 

Akcie-nové návrhy

 

 

 

MÁJ

 

Oskariáda

prezentácia úspechov našich žiakov v súťažiach a mimoškol. aktivitách

Máj – jún

TK ŽP

p. uč. M. Pitschmannová, p. uč. A.Sisáková – správa, foto, medializácia na stránke školy

 

JÚN

 

MDD

01.06. 2020

TK ŽP + MZ + PK + VŠ

Rozlúčka s deviatakmi

30.06. 2020

9.A + TU

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt