+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Plán akcií

PLÁN AKCIÍ ŽIACKEHO PARLAMENTU NA ŠK. R. 2023/2024 

 SEPTEMBERÚvodné zasadnutie ŽP  28.9.2023 

  • tvorba plánu činnosti a  aktivít  

 

 

OKTÓBER 

Zodpovední:  

Zasadnutie ŽP, 

voľba výboru ŽP,  

organizačná príprava  

Halloween 

19.10. 2023 

koordinátori ŽP 

Halloween 

25.10. 2023 

16:30 – 18:30  

7.A – výzdoba  

TK  – vyhodnotenie masiek  

TK  – návratky (predsedovia TK) 

6.A – správa, foto, medializácia na stránke školy 

8.B – hudba (p. J. Turčan) 

4.A - plagát 

koordinátori ŽP 

 

NOVEMBER 

 

Balónbal 

21.11. 2023 

2. – 5. hodina 

9.Arozlosovanie 

9.A – plagát  

9.A – hudba 

9.A – správa, foto, medializácia na stránke školy 

Spolupráca-p.uč.E.Antalecová, 

M.Pitschmannová 

 

DECEMBER 

 

Mikuláš na škole 

06.12. 2023 

3. – 5- hodina 

7.A,5.B,6.B,6.A, – zodpovední 

7.A – správa, foto, medializácia na stránke školy 

koordinátori ŽP 

Vianočné trhy 

14.12. 2023 

16:00 – 18:00 

7.B–  plagát 

TK  -  príprava stolov 

7.B – správa, foto, medializácia na stránke školy 

 koordinátori ŽP + TU + ŠKD 

 

JANUÁR 

 

 

Športujeme netradične             

 

v priebehu 

 

koordinátori ŽP + TK + TU 

 

 

FEBRUÁR 

 

 

Valentín v škole 

 

 

13.-14.2.2024 

 

4.A + koordinátori ŽP 

 

MAREC 

 

 

Voľné knižnice 

 

v priebehu 

 

koordinátori ŽP + TK 

 

 

 

APRÍL 

 

 

Bláznivý týždeň      

              

 

15.-19.4.2024 

 

koordinátori ŽP + TK 

 

MÁJ 

 

 

Za krajšie Podlavice 

-enviro aktivity 

 

13. -18.5. 2024 

 

koordinátori ŽP + TK 

 

JÚN 

 

Projekt STEM/KLÍMA    

-prezentácia výstupov                            

 

Juniáles                                   

 

 

 

MDD 

3.-7.6.2024 

 

 

25.6.2024 

  

 

 

 

01.06. 2024 

PK1 + MZ + ŽP 

 

 

8.B-  predaj vstupeniek 

5.A - program- súťaže, medializácia 

8.A hudba (p. J. Turčan) 

koordinátori ŽP + TU 

 

TK ŽP + MZ + PK + VŠ 

 

Rozlúčka s deviatakmi 

28.06. 2024 

9.A + TU+ M.Pitschmannová 

 

 

PRIEBEŽNE:  

  • My a Svetluška 
  • Rozhlasové relácie v školskom rozhlase  4.B +  triedy zodpovedné za jednotlivé akcie 

NOVÉ NÁVRHY 

 

Termín 

Návrh 

Turnaj vo vybíjanej, floorbale 

január 2024 

TK ŽP 

Rada/rád pomôžem – pomoc spolužiakom pri doučovaní  

priebežne 

koordinátori ŽP 

Športový deň riaditeľa školy 

apríl 2024 

p. riaditeľ  

Mgr. M. Pápay 

Bežia celé Podlavice 

máj 2024 

p. riaditeľ  

Mgr. M. Pápay 

NEZARADENÉ / PRIEBEŽNÉ 

 

 

NÁVRHY NA ZLEPŠENIE 

 

 

Mliečny, desiatový automat 

 

 

 

Koordinátori ŽP : PaedDr. Miroslava Pitschmannová 

                                   Mgr. Martina Kohútová 

                                   Mgr. Soňa Polónyová PhD 

 

Žiacky parlament:  

Predseda: Vanesa Kollárová (8.A) 

Podpredseda: Magda Kyzeková (6.B) 

Dorota Mária Longauero (7.B) 

Helena Strmeňová (4.A) 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt