+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Tvorivé stavebnice

Žiaci sa zdokonalia v jemnej motorike. Naučia sa čítať a premýšľať s porozumením, budú zostavovať jednoduché predmety pomocou schém a návodov.

Fotoalbum:

https://zsgastanbb.edupage.org/kruzky/?#photos:kruzky/pl1210:1

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt