+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Slovo o slovenčine

Žiaci budú vyhľadávať informácie o pravopisných javoch, literárnych termínoch a predstaviteľoch literatúry z rôznych zdrojov. Budú pracovať s textami umeleckej i vecnej literatúry, naučia sa interpretovať grafy, tabuľky, schémy.

www

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt