+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Výzvy

 "Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: Modernizácia technického vybavenia na Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici"

ZSJGT BB - vybav_Vyzva Pr5

ZSJGT BB - Vybav_Vyzva

ZSJGT BB - Vybav_ZoV1 stanovisko

ZSJGT BB - Vybav_ZoV2 stanovisko

 

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt