+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

História

Kroniky rozprávajú ...

Video zo slávnostnej akadémie

V roku 1850 vznikla prvá myšlienka postaviť školu v Podlaviciach. Školský rok 1853/54 bol prvým školským rokom v podlavickej škole.

V rokoch 1897 – 1898 tu učil aj J.G.Tajovský.

Do roku 1909 mala škola cirkevný ráz, potom ju prevzal maďarský štát.  „Dolnú“ školu 1.9.1909 otvorili už ako štátnu školu s dvoma triedami. Vyučovalo sa v nej až do roku 1995 a v jedálni sa varilo do 1.2.1997.

Do otvorenia novej školy na Gaštanovej ulici 1.9.1995 sa vyučovalo v „starej“ škole na Jaseňovej ulici, v bytovke tejto školy a v malej sále KD.

V septembri 2004 bol našej škole prepožičaný čestný názov ZŠ Jozefa Gregora Tajovského pri príležitosti 130. výročia narodenia spisovateľa.

Od šk. roku 2007/2008 všetci žiaci navštevujú ZŠ JGT na Gaštanovej ulici.

V ďalšej časti sa dozviete:

1/ ako sa menili názvy školy

2/ v akých priestoroch sa učilo

3/ správcovia školy

4/ riaditelia školy

5/ zástupcovia školy

 

Názvy školy v Podlaviciach

1853

Ľudová škola v Podlaviciach

1857

Evanjelická ľudová škola v Podlaviciach

1909

Štátna ľudová škola v Podlaviciach

 

Rímskokatolícka ľudová škola v Podlaviciach

1937

Skubínska evanjelická ľudová škola

1942

Evanjelická ľudová škola Podlavice a Skubín

1945

Národná škola v Podlaviciach (1. - 5. roč.)

1954

Osemročná stredná škola v Podlaviciach (1. - 8. roč.)

1961

Základná deväťročná škola Laskomerské (1. - 9. roč.)

1966

Základná deväťročná škola Banská Bystrica - Laskomerské (1.- 9.roč.)

1979

Základná škola Banská Bystrica - Podlavice (1.-9.roč.,

od 1981 1.-8.roč.)

1997

Základná škola, Gaštanová 12,Banská Bystrica

 (1. – 9. roč.)

2004

Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica

 

Školské priestory

Okolo roku 1850

richtár vo svojom dome,

1.9.1853 - 1972

katolícka škola, tzv. „horná“

asanovaná v r. 1978,

1.9.1857 - 1995

evanjelická škola, tzv. „dolná“,

5.9.1937 - 1972

jednotriedka v Skubíne,

1960 - 2007

škola na Jaseňovej ulici,

bez telocvične a jedálne,

 

2 triedy v učiteľskej bytovke na Jaseňovej ulici,

 

1972 - 1984

tzv. Kúnovský dom

asanovaný v r. 1984,

dnes zdravotné stredisko,

1984 - 1995

2 triedy v kultúrnom dome,

od 1995

škola na Gaštanovej ulici

 

Správcovia školy

okolo roku 1850

richtár ev. Ondrej Bulla

1853 - 1892

súkenník z Radvane-Ján Metzky

1892 - 1919

Matej Kurjatko

1919 - 1920

Ján Kurjatko

1920

Jolana Mesárošová

1921

Jozef Čech

1922 - 1939

Ján Krajec

1939 - 1950

Ján Kliment

 

Riaditelia školy

1950 – 1960

Ján Švec

1960 – 1970

Miloš Vraštiak

1970 – 1977

Jozef Trnovský

1977 – 1978

Ľudovít Čavoj

1978 – 1981

Stanislav Felix

1981 – 1990

Viera Šándoryová

1990 – 1995

Oľga Fašková

1995 – 2010

Mgr. Pavol Lehoťan

od 2010

Mgr. Milan Pápay

 

Zástupcovia riaditeľa školy

1954 - 1963

Ladislav Lakatoš

1963 – 1965

Ján Miartuš

1965 – 1970

Jozef Trnovský

1970 – 1977

Kveta Démutová

1977 – 1978

Stanislav Felix

1978 – 1991

Alica Radová

1991 – 1995

Mgr. Pavol Lehoťan

1995 – 1997

Mária Majerová

1997 - 2009

Mgr. Anna Hanušková (1.-4.roč.)

Mgr. Mária Fortiaková (5.-9.roč.)

  1. - 2010

Mgr. Anna Hanušková (1.-9.roč.)

 od 2010

Mgr. Iveta Dlhošová (1.-9.roč.)

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt