+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Spravodaj 2023/24

Rozlúčka s deviatakmi 

Dňa 28. júna 2024 sa konala slávnostná rozlúčka so záverom školského roka a taktiež aj s deviatakmi. Počas slávnosti mal príhovor pán riaditeľ a odovzdávali sa ceny žiakom za ich úspechy, ktoré dosiahli počas celého školského roka.

Rozlúčili sme sa aj s deviatakmi, ktorí si pripravili aj vlastný príhovor a poďakovanie. Každému z nich boli odovzdané pamätné listy a oznámilo sa, na aké stredné školy sa chystajú v nasledujúcom školskom roku. Ako prejav vďaky darovali učiteľkám kvety a na záver vypustili balóny, ktoré symbolizovali ich novú etapu života.

Všetkým žiakom sme zaželali krásne prázdniny a veľa úspechov v budúcnosti.

Viac vo fotoalbume tu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/zaver-sk-roka-202324-a-rozlucka-s-deviatakmi

 

Projekt STEM/KLÍMA    

CELOŠKOLSKÝ  ŽIACKY PROJEKT

Dňa 26.6.2024 sa priestory našej školy premenili na „vedecké laboratórium“.

Prečo?

Pretože žiaci našej školy prezentovali výsledky svojej práce z celoškolského projektu na tému KLÍMA, na ktorom pracovali v priebehu celého šk. roka. Ich mravčia bádateľská práca bola ocenená nielen učiteľmi ale aj spolužiakmi jednotlivých ročníkov. Duch rovesníckeho učenia napĺňal celý vestibul.

STEM, ako vzdelávacie kurikulum založené na vzdelávaní žiakov v štyroch základných oblastiach, prírodné vedy (science), technológie, inžinierstvo a matematika (technology, engineering, mathematics), sa stalo našim prostriedkom a východiskom na realizáciu projektu, pretože je schopné pripraviť žiakov na budúcnosť a zvládnutie moderných technológií.

V rámci vyučovania témy Klíma mali žiaci možnosť prakticky experimentovať, bádať, tvoriť, argumentovať a diskutovať. Zamerali sa napríklad na meranie teploty, zmeny počasia, analýzu dát o emisiách skleníkových plynov alebo vytváranie modelov klimatických zmien...

Aj týmto spôsobom môžu princípy  STEM pedagogiky prispieť k zvýšeniu povedomia o klíme a podporiť žiakov v hľadaní riešení na zmenu smerovania súčasného vývoja nielen našej Zeme.

Mgr. Andrea Paučulová

Viac vo fotoalbume tu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/projekt-stemklima--prezentacia-vystupov--

 

Juniáles 

Dňa 25. júna 2024 sa na našej základnej škole konal Juniáles, ktorého sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka a druhého stupňa. Celým slávnostným podujatím nás skvele sprevádzala energická pani učiteľka Pitschmannová. Na začiatku štvrtáci predviedli svoj úvodný tanec, ktorý rozprúdil zábavu a do tanca sa následne zapojili aj ostatní žiaci. Počas Juniálesu vystúpila výborná začínajúca rocková kapela našej absolventky a štvrtáčky predviedli starostlivo nacvičené tanečné choreografie a žiaci 5.A pripravili rôzne súťaže, ktoré priniesli veľa zábavy a smiechu. Na záver podujatia bola tombola, do ktorej ceny priniesli žiaci, rodičia, učiteľky a pani sekretárka. Atmosféra počas celého podujatia bola vynikajúca, plná radosti, tanca a smiechu. Tešíme sa na ďalší ročník nášho školského letného plesu.

Viac vo fotoalbume tu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/juniales-2024

 

Bežia celé Podlavice

V posledný májový deň sa uskutočnil s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica, Občianskeho združenia a Občianskej rady Podlavice-Skubín 8. ročník školského športového projektu „Bežia celé Podlavice“.

V priestoroch školského športového areálu ZŠ Jozefa Gregora Tajovského a vo vnútroblokoch sídliska sa stretli štyri generácie, aby behom a zábavnými aktivitami prejavili radosť z pohybu a niečo pre svoje zdravie.

Úvod patril povzbudzujúcim slovám pre našich účastníkov z úst najúspešnejšieho trénera v histórii slovenskej atletiky, pána Juraja Benčíka, ktorý vychováva chodecké talenty aj na pôde našej školy. Práve pán Benčík spolu s pani zástupkyňou Mgr. Ivetou Dlhošovou vyštartovali ako prví, aby absolvovali 180 metrový okruh na školskom bežeckom ovále.

Potom sa už behalo jedna radosť - žiaci, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci. Naši najmladší-prváci vyrazili aj do ulíc Podlavíc a podarilo sa im vyzvať množstvo okoloidúcich obyvateľov zabehnúť si krátku trasu. Deti z MŠ Buková sa potešili aj prehliadkou vozidla záchranného systému Agel Merea Banská Bystrica. S veľkým nasadením zdolali bežeckú trať naši Cibuliari z klubu dôchodcov Dúbrava. Počas slnečného dopoludnia behalo, hýbalo sa a športovalo vyše 600 účastníkov. Najstarší mal 94 rokov a najmladší 3 mesiace (samozrejme s maminkou, v kočíku). Spolu sme nabehali 96 kilometrov. Každý získal okrem dobrého pocitu aj malý darček - sladkú medailu.

Viac vo fotoalbume tu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/bezia-cele-podlavice

 

Za krajšie Podlavice 

V máji 2024 sa na našej škole uskutočnili rôzne enviro aktivity. Pani učiteľka oboznámila žiakov s témami ochrany životného prostredia prostredníctvom diskusií, kvízov a ďalších zaujímavých aktivít. Žiaci sa aktívne zapájali a získali cenné poznatky o environmentálnych problémoch a možnostiach ich riešenia.

 Viac vo fotoalbume tu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/za-krajsie-podlavice

 

Bláznivý týždeň

Od 15. do 19. apríla 2024 sa na našej základnej škole uskutočnil „Bláznivý týždeň“. Žiaci mohli naplno využiť svoju kreativitu a každý deň sa obliecť netradične oproti bežným vyučovacím dňom. Pondelok bol teplákový/športový deň, utorok patril retro oblečeniu, streda bláznivým farbám, štvrtok rozprávkovým, filmovým a muzikálovým postavám a piatok bol venovaný rôznym povolaniam a remeslám. Počas tohto týždňa viacerí žiaci vynikli v rozmanitých outfitoch a ozvláštnili si tým vyučovanie.

Viac vo fotoalbume tu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/blaznivy-tyzden

 

Voľné knižnice

V marci 2024, mesiaci knihy, sa na našej škole uskutočnila akcia "Voľné knižnice," ktorá bola venovaná podpore čítania a rozvoju literárneho záujmu medzi žiakmi. Žiaci mali za úlohu priniesť do triedy knihy, ktoré si následne mohli vzájomne požičiavať. Niektorí žiaci sa do akcie zapojili s veľkým nadšením a prispeli rôznymi knižnými titulmi, čím obohatili triedne knižnice, za čo im veľmi ďakujeme :)

Viac vo fotoalbume tu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/volne-kniznice

 

Športový deň

Dňa 16. 2. 2024 sa u nás na škole konal športový deň. Žiaci sa od samého rána zapájali s veľkým nadšením do rôznych športových disciplín ako je vybíjaná a florbal. Preukázali neuveriteľnú zručnosť, rýchlosť a tímovú spoluprácu, čo viedlo k vzrušujúcim zápasom plným adrenalínu a emócií. Na konci dňa sme mali možnosť oceniť víťazné tímy a poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto skvelej udalosti. Tento športový deň bol skvelou príležitosťou na prekonanie sa, spoluprácu a zabavenie sa s priateľmi.

Žiaci 8.A

Viac vo fotoalbume tu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/sportovy-den

 

Valentín 

14. februára 2024 - na deň svätého Valentína mali žiaci možnosť vložiť do školskej krabičky odkazy a pozdravy pre svoje spolužiačky a spolužiakov. Týmto spôsobom im mohli dať najavo svoje sympatie, náklonnosť, pochvalu a priateľstvo.

Viac vo fotoalbume tu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/valentin-2024

 

Vianočné trhy

Dňa 14. 12. 2023 sa na Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského uskutočnili vianočné trhy. Každá trieda si doniesla svoje vianočné výrobky, ako napr. vianočné pečivo, stromčeky, mydlá, ozdoby, svetielka, ... Šiestaci si s pani učiteľkou Čellárovou pripravili príjemný program. Rodičia nám všetkým pomohli vybrať dosť peniažkov. Neskôr nám prišiel spríjemniť večer otecko pani učiteľky Kočíkovej, ktorý nám zahral na fujare. Skvelé občerstvenie sme si mohli kúpiť u detí a podporiť ich alebo sme si vonku pred školou mohli dať fajnučký, sladučký punč.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli podporiť :)

Žiaci 7.B

Viac vo fotoalbume tu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/vianocne-trhy-2023

 

Mikuláš v škole

Na našej veselej škole je vždy veselý aj Mikuláš, anjeli, ale aj čerti. Tento rok bol Mikuláš o deň skôr, lebo 6. decembra si išli deviataci prezrieť stredné školy. Keď Mikuláš zabúchal na dvere, z triedy sa ozval krik. Mikuláš a jeho pomocníci vošli. Zatiaľ kým deti spievali pesničku, či recitovali básničku, anjeli chválili poslušné detičky a čerti „uhlíkovali" tých čo neposlúchali. Všetci sa však dočkali sladkej odmeny. Pri vychutnávaní si mikulášskych fajnotiek sme si všetci uvedomili, že Vianoce nám už klopú na dvere. (Ďakujeme za spoluprácu deviatakom a šiestakom.)

Žiaci 6.A a 6.B

Viac vo fotoalbume tu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/mikulas-v-skole-2023

 

Balónbal

Milí čitatelia!

Po dlhých rokoch sa na našej škole uskutočnil 21. novembra 2023 Balónbal. Nechýbala dobrá atmosféra a ani sladké odmeny pre účastníkov. Zúčastnili sa žiaci 4. až 9. ročníka. Súboje boli veľmi napínavé, no na prvom mieste mohla byť iba jedna trieda. 3. miesto obsadila 6.B, 2. miesto 9.A a na prvom miesto po tesnej výhre 8.B. Gratulujeme!

Ďakujeme za úžasnú podporu detí a samozrejme ďakujeme p. uč. Antalecovej za to, že bola spravodlivá rozhodkyňa a p. uč. Pitschmannovej za výborné moderovanie (taktiež babám, ktoré pomáhali pri moderovaní a stolíku a F. Beličkovi za organizáciu).

Ďakujeme každému za účasť!

S pozdravom 9.A

Viac vo fotoalbume tu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/balonbal-2023

 

Halloween

25. októbra 2023 sa u nás v Podlaviciach na Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského konala halloweenska party!

Už niekoľko rokov naša škola dodržiava túto halloweensku tradíciu a ako každý rok sa jej zúčastnili žiaci (strašidlá) od štvrtého po deviaty ročník. Na tejto strašidelnej párty sa uskutočnila veľká diskotéka, strašidelný pochod po Podlaviciach a nesmelo chýbať ani vyhodnotenie masiek v každej triede. Každé strašidlo dostalo za svoj kostým malú sladkú pochúťku.

Ďakujeme ochotným pani učiteľkám, pánovi riaditeľovi, ale aj nášmu skvelému DJ.♥☺

Tešíme sa na ďalšiu akciu!  ☺

Žiaci 6.A

Viac vo fotoalbume tu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/halloween-2023

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt