+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Spravodaj 2019/20

Balonbal 2019

Aj tento rok sa na našej škole uskutočnil 22.11.2019 ďalší ročník balonbalu. Zúčastnili sa ho žiaci od 4. po 9. ročník a taktiež prišli aj Svetluškári. Rozhodkyne p. uč. Filčíková a p. uč. Antalecová boli férové a spravodlivé. O super atmosféru sa postarala naša super moderátorka p. uč. Pitschmannová. Súboje boli veľmi tesné a prekvapivo sa na treťom mieste umiestnila 5.B. Na druhom mieste 7. A a na prvom mieste sa umiestnila 9.B.

Ďakujeme všetkým hráčom a tešíme sa na vás na budúci rok.

Vaša milovaná 9.B                       

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt