+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Matematika trochu inak

Žiaci si zopakujú, upevnia a precvičia učivo z matematiky 5.- 8. ročníka riešením úloh rôznej náročnosti, riešia úlohy s použitím rôznych spôsobov reprezentácie matematického obsahu.

Fotoalbum:

FOTO

Web:

WEB

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt