+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Úspechy v roku 2012/2013

ÚSPECHY  ŽIAKOV

Stupeň Názov súťaže Meno žiaka Trieda Umiestnenie
OK Cezpoľný beh Patrick Greško 9.A 5. miesto
  Horehronské hry Igor Bambušek 7.A 5. miesto
  Atletika Igor Bambušek 7.A 8. miesto
  Žiacka chodecká liga Ondrej Zrubák 7.B 3. miesto
OK Stolný tenis - chlapci

Erik Kruppa

Matúš Caban

Peter Giertl

Michal Dobrík

Robert Veljačik

6. a 7. A 2. miesto
OK O SJL Natália Maňková 8.A 6. miesto
OK Technická olympiáda

Michal Vitásek

Erik Spevák

9.A 3. miesto
OK Technická olympiáda Jakub Kula 7.A 5. miesto
OK Vybíjaná družstvo dievčat 5.B,6.A,7.A 4. miesto
OK Orionflorbalcup družstvo chlapcov 6.A - 8.A 3. miesto
OK GEO Matúš Senček 5.A 5. miesto
OK CHO

Kristína Spišiaková

Zuzana Sršňová

9.A

6. miesto

15. miesto

  ŽCHL družstvo 5.A-9.A 3. miesto
  BB športové hry ZŠ družstvo 5.A-7.B 3. miesto
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt