+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Úspechy v roku 2014/2015

ÚSPECHY  ŽIAKOV

Stupeň Názov súťaže Meno žiaka Trieda Umiestnenie
I. kolo Žiacka chodecká liga N. Števulová 3. B 1. miesto
A. Mikolajová 3. A 3. miesto
M. Hríbik 5. A 3. miesto
M. Záslav 5. A 2. miesto
  Horehronské hry (chôdza) M. Rosenbaum 3. A 3. miesto
RK Debatiáda

L.Ďurkovič

L.Gardian

6.A 2.miesto
 

V.Žabková

K.Kollárová

7.B

7.A

5.miesto
 

M.Caban

B.Straková

8.A 6.miesto
 

M.Starosta

A.I.Kriška

8.A

9.A

8.miesto
  Technický talent J.Kula 9.A 2.miesto
 

J.Kula, A.Kriška,O.Zrubák

D.Voskárová,M.Syruček,

9.A 5.miesto
OK TO - kat.A J.Kula, A.Kriška 9.A 2.miesto
OK TO - kat.B J.Pálka 7.B 1.miesto
  iBobor - Bobríci J.Maňko 4.A úspešní riešitelia
  E.Janáková 4.A
  V.Mihalová 4.A
  J.Sitár 3.A
  R.Potančok 3.A
  S.Svrčina 4.B
  E.Havetta 4.B
  A.Odráška 4.A
  M.Schreiber 4.B
  iBobor - Benjamíni

M.Pálka

K.Kortánová

T.Voskárová

S.Saktor

E.Petránová

M.Svrčina

E.Vigašová

M.Vigaš

7.B

6.B

7.B

7.A

6.B

5.A

5.B

7.B

úspešní riešitelia
  iBobor - Kadeti

E.Kruppa

M.Caban

K.Spišiak

M.Starosta

M.Majer

9.A úspešní riešitelia
OK Stolný tenis

E.Kruppa

P.Giertl

M.Vigaš

8.A

8.A

7.B

1.miesto
OK Vybíjaná

L.Kabátová

E.Vigašová

E.Petránová

E.Surovčíková

S.Baričáková

P.Straková

V.Krnáčová

K.Kortánová

Z.Kubišová

V.Spišiaková

T.Voskárová

5.B

5.B

6.A

6.A

6.A

6.A

6.A

6.A

7.B

7.B

7.B

4.miesto
  Všetkovedko

E.Murčeková

V.Mihalová

M.Schreiber

2.A

4.A

4.B

úspešní riešitelia
RK Debatiáda 2

D.Voskárová

B.Straková

9.A

8.A

3.miesto
   

V.Spišiaková

V.Žabková

7.B 5.miesto
   

M.Pálka

V.Makovníková

D.Bartovičová

7.B

7.A

7.B

5.miesto
OK Biblická olympiáda

A.Gehrer

J. Pálka

V. Polhošová

5.B

5.B

7.A

5.miesto
OK Pytagoriáda

Šprocha

Schreiber

3.B

4.B

úspešní riešitelia
OK Gymnastický štvorboj

A. Antalec

J. Gajdoš

S. Gajdoš

F. Donoval

M. Záslav

K. Bučko

6.A

7.B

7.B

7.B

5.A

7.B

1.miesto
OK MO M. Pálka 7.B 6.miesto
OK CHO

L. Krnáčová

D. Voskárová

A. Kriška

9.A

9.A

9.A

6.miesto

13.miesto

27.miesto

OK BiO, kat. E

S. Leštáková

L. Kabátová

5.A

5.B

4.miesto
OK BiO, kat. D

P. Roskošová

S. Baričáková

6.A

6.A

4.miesto

9.miesto

  Klokan

Slovák

Schreiber

2.A

4.B

úspešní riešitelia
  Spelling bee

J. Maňko

M. Schreiber

4.A

4.B

 
         
         
         

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt