+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

Riaditeľ Základnej školy Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica informuje o voľných pracovných pozíciách

  • učiteľ nižšieho stredného vzdelávania v aprobácii MAT v kombinácii
  • učiteľ nižšieho stredného vzdelávania v aprobácii ANJ v kombinácii
  • učiteľ informatiky v kombinácii
  • špeciálny pedagóg (počas MD,RD)
  • pedagogický asistent

Kvalifikačné predpoklady vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona 138/2019 Z.z. a vyhlášky 173/2023 Z.z. v znení neskorších predpisov, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa - učiteľstvo a pedagogické vedy, úplné stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo a vychovávateľstvo

Požadované doklady: kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, profesijný životopis, žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, súhlas so spracovaním osobných údajov 

Žiadosť zasielajte na e-mail: riaditel@zsjgtbb.sk , kontakt: tel.č: 0911 828 988

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať mailom na: riaditel@zsjgtbb.sk 

 

 

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt