+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

Riaditeľ Základnej školy Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica informuje o voľných pracovných pozíciách

  • učiteľ nižšieho stredného vzdelávania v aprobácii chémia-matematika, chémia-informatika

Kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky o podrobnostiach a kvalifikačných predpokladoch na výkon pracovnej činnosti pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom, profesijný životopis, kópia dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť zasielajte na e-mail: riaditel@zsjgtbb.sk , tel.č: 048/4131573

 

 

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt