+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Aktivity školy v mesiaci

Aktivita Marec
Veľká noc v materinskom jazyku
3.3.2020
Zlepšenie psycho-sociálnej klímy v triede pomocou aktívnzch hier 4.3.2020
KK vo vybíjanej žiačok
10.3.2020
Trieda číta triede
16.-20.3.2020
OK  fyzikálnej olympiády
18.3.2020
Školské kolo biologickej olympiády kat. D
19.3.2020
Zahrajme sa na školáka
19.3.2020
OK chemickej olympiády
20.3.2020
Klokan - matematická súťaž
23.3.2020
Pytagoriáda - kat. P3, P4, P5
24.3.2020
Pytagoriáda - kat. P6, P7, P8 25.3.2020
"Podlavický rozprávač" - súťaž v rétorike 25.3.2020
Šikanovanie - problém alebo nevinná hra? 25.3.2020
Formovanie vzťahu k zdravému životnému štýlu 26.3.2020
Knihomoľa - zoznámenie žiakov I.st. so ŠK
marec 2020
Súťaž o najlepšiu "selfie" s knihou - II.st.
marec 2020
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt