+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Príroda učebňou, učebňa v prírode

Žiaci budú prostredníctvom výskumných aktivít spoznávať, ako prebiehajú prírodné javy, ako sa menia vplyvom rôznych podmienok , budú vyhľadávať informácie, vyberať a triediť fakty a vedomosti potrebné na vysvetlenie javov.

Fotoalbum:

foto

www

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt