+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Úspechy v roku 2009/2010

OK - obvodné kolo                           RK - regionálne kolo

KK - krajské kolo

kolo
názov
meno žiaka
umiestnenie
OK hádzaná-dievčatá žiačky 8. a 9. ročníka 1. miesto, posup do KK
OK Gymnastický štvorboj-dievčatá

M. Kováčová V.A, V. Dučová V.B

N. Gregorová V.B, K. Spišiaková VI.A,

T. Boboková VI.A

3. miesto
OK Gymnastický štvorboj-chlapci

M. Silber VII.A, J. Trnka VII.A

P. Zelienka IX.A, E. Selecký VIII.B,

3. miesto
OK
OANJ
M. Sládeková IX.A
2. miesto
OK
Šaliansky Maťko
L. Šimová VI.A
3. miesto
OK
MO
M. Sládeková IX.A
ÚR - 13. miesto
OK
GO

J. Filo VI.B

L. Letovanec VIII.B

P. Zelienka IX.A

3. miesto, postup do KK

ÚR - 8. miesto

ÚR - 11. miesto

KK Hádzaná-dievčatá žiačky 8. a 9. ročníka 3. miesto
OK
CHO

M. Marčeková IX.A

I. Rusnáková IX.A

ÚR - 6. miesto

ÚR - 13. miesto

KK
GO
J. Filo VI.B
ÚR - 24. miesto
OK Futbal-starší žiaci žiaci - výber 6. až 9. ročník 2. miesto - postup do KK
KK Futbal-starší žiaci žiaci - výber 6. až 9. ročník 3. miesto
KK
MO
M. Sládeková IX.A
ÚR - 31. miesto
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt