+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Zvyšujeme kvalitu vzdelávania

AKTUÁLNY PROJEKT

Viac informácií

Vitajte na webovej stránke

Základnej školy
Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici

Digitálna koalícia
Kompenzciu poplatku v kolskom klube det za iakov zo socilne znevhodnenho prostredia a v hmotnej ndzi 2
Digitálna koalícia
GAMO Memorandum
Stop šikanovaniu Virtualna prehliadka Video prehliadka
Cetech
Krúžky

Krúžky

Návrh mimoškolskej činnosti v školskom roku 2023/2024

Viac informácií
OZNAM PRE RODIČOV

OZNAM PRE RODIČOV

o spôsobe poskytnutia dotácie na školské potreby na I. polrok školského roka 2023/2024

Viac informácií
Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Milí žiaci, po prázdninových dňoch plných zážitkov, radosti a zaslúženého relaxu sa na vás všetkých opäť tešíme v škole. Čo nás čaká prvý deň?

Viac informácií
Čo bude potrebovať prváčik

Čo bude potrebovať prváčik

Milí rodičia,

onedlho sa otvorí školská brána do nového školského roka 2023/2024 a Vaše detičky do nej vstúpia prvýkrát ako prváci.

Škola sa stane pre nich rokom bádania, spoznávania, učenia sa, vytvárania nových návykov a zručností. Budú sa vytvárať nové priateľstvá a formovať medziľudské vzťahy.

Radi by sme Vás informovali, čo bude Vaše dieťa na začiatku školského roka potrebovať.

 

Tešíme sa na detičky a úspešnú spoluprácu s Vami.

Viac informácií
Dôležitá informácia k stravovaniu v ŠJ v šk. roku 2023/2024

Dôležitá informácia k stravovaniu v ŠJ v šk. roku 2023/2024

Žiadame rodičov o dôkladné oboznámenie sa s informáciou k stravovaniu v školskej jedálni v školskom roku 2023/2024 a vyplnenie ŽIADOSTI – návratky v termíne do 3.7.2023. Zápisný lístok stravníka vyplní len zá-konný zástupca nového stravníka (napr. žiak prvého ročníka, žiak prestu-pujúci z inej školy, resp. žiak ktorý sa v školskom roku 2022/2023 nestra-voval v školskej jedálni).

Viac informácií
NameExoWorlds 2022

NameExoWorlds 2022

V rámci projektu ESF “Od písmenka k funkčnej gramotnosti“ sa žiaci z krúžku Objavujeme vesmír zapojili do niekoľkých kampaní a súťaží. Jednou z najzaujímavejších bola výzva Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) NameExoworlds ´22. Pod metodickým vedením vedúceho Hvezdárne na Vartovke v Banskej Bystrici RNDr. Stanislava Kanianskeho sme vytvorili pracovnú skupinu. 

Viac informácií
Olympijský festival detí a mládeže 2023

Olympijský festival detí a mládeže 2023

Olympijský festival detí a mládeže

Dňa 25. mája 2023 sa konal pod záštitou Mesta Banská Bystrica v areáli ZŠ J.G.Tajovského športový poldeň v rámci Olympijského festivalu detí a mládeže (OFDM). Zúčastnili sa ho žiaci troch obvodných škôl: ZŠ Spojová, ZŠ Moskovská a ZŠ J.G. Tajovského.

Viac vo fotoalbume: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/olympijsky-festival-deti-a-mladeze

 

Viac informácií
Pomôžme zachrániť planétu!

Pomôžme zachrániť planétu!

V našej škole venujeme veľkú pozornosť environmentálnej výchove žiakov. Separujeme odpad, časť z neho na hodinách pracovného vyučovania a techniky meníme na umelecké výrobky alebo praktické predmety, šetríme elektrickou energiou i vodou, vysádzame liečivé rastlinky a chránime zelené plochy....

Viac informácií
Krajské kolo technickej olympiády 2023

Krajské kolo technickej olympiády 2023

Dňa 7.2.2023 sa v priestoroch Centra Techniky uskutočnilo krajské kolo technickej olympiády za účasti škôl z celého kraja. Súťažilo sa v dvoch kategóriách A a B, kde víťazi postúpili na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v najbližších mesiacoch v Nitre. Víťazom strdečne blahoželáme.

Viac vo fotoalbume: https://cetech.sk/fotogaleria/krajske-kolo-technickej-olympiady-2023/

Viac informácií
Okresné kolo technickej olympiády 2022

Okresné kolo technickej olympiády 2022

Dňa 24.11.2022 sa v priestoroch Centra Techniky konalo okresné kolo technickej olympiády. Súťažilo sa v kategórii A a B. Gratulujeme víťazom Lukášovi Sršňovi a Filipovi Beličkovi z našej školy. Zabezpečili si tým postup na krajské kolo, ktoré sa taktiež bude konať v priestoroch Centra Techniky.

viac v priloženom fotoalbume tu: 

https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/okresne-kolo-technickej-olympiady-2022

Viac informácií
CELOSLOVENSKÉ KOLO FESTIVALU VEDY A TECHNIKY 2022

CELOSLOVENSKÉ KOLO FESTIVALU VEDY A TECHNIKY 2022

Celoslovenské finále FVAT AMAVET

Žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl z celého Slovenska sa so svojimi vedátorskými projektami stretli na Celoslovenskom finále, ktoré sa uskutočnilo počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 6. až 8. novembra 2022 v Bratislave. Našu školu reprezentovali žiaci 6. ročníka – Sofia Mišendová a Tomáš Mlčal s vlastným projektom – Vplyv teploty na čas premeny skupenstva. Aj keď nezískali postup na prestížne svetové a európske prehliadky a súťaže, dostali pochvalu od prítomných učiteľov a pracovníkov AMAVETu. Súťaže sa zúčastnilo 55 tímov z celého Slovenska.

Ďakujeme Sofii a Tomášovi za ich reprezentáciu školy a prajeme im ďalšie vedecké úspechy, radosť z objavovania i osobné zážitky.

 

viac v priloženom fotoalbume tu: 

https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/celoslovenske-kolo-festivalu-vedy-a-techniky

Viac informácií
Naši šiestaci úspešní v AMAVET-e

Naši šiestaci úspešní v AMAVET-e

Sofia Mišendová a Tomáš Mlčal so svojím projektom „ Vplyv teploty na premenu skupenstva“ sa v krajskom kole súťaže AMAVET (FVAT) zaradili medzi päť najúspešnejších tímov, ktoré postúpili do celoslovenského kola prehliadky vedecko – technických prác. Celoslovenské kolo sa uskutoční v novembri v Bratislave počas TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU.

Viac informácií
Naj škola! Naši žiaci v šou RTVS!

Naj škola! Naši žiaci v šou RTVS!

Spojenie vedomostí, šikovnosti, ale aj šťastia. Na obrazovky RTVS prišla veľká šou pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií Naj škola 2023, ktorá dokazuje, že škola nie je nuda. Každý slovenský okres má v novej zábavno-vedomostnej súťaži svoje želiezko v ohni.

Viac informácií
DOTÁCIE

DOTÁCIE

OZNAM PRE RODIČOV

o spôsobe poskytnutia dotácie na školské potreby

na I. polrok školského roka 2022/2023

Viac informácií
Prijmeme VYCHOVÁVATEĽA do ŠKD a PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA

Prijmeme VYCHOVÁVATEĽA do ŠKD a PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA

Prijmeme vychovávateľa do ŠKD a pedagogického asistenta učiteľa s nástupom od 1.9.2022

Viac informácií
 Nadácia KIA

Nadácia KIA

Dňa 7.6.2022 sa v priestoroch Centra Techniky uskutočnilo rokovanie Nadácie KIA s jasnou víziou vzájomnej spolupráce v nasledujúcom období. 

Viac informácií
OZNAM

OZNAM

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie....čitaj ďalej po rozkliknutí na prílohu: VÚDPaP 

 

 

Viac informácií
KRAJŠIA ŠKOLA

KRAJŠIA ŠKOLA

Krajšia škola

Prostredie ľudí vychováva. Čím je krajšie, modernejšie, farebne a dekoračne zladené, tým viac poskytuje priestor na oddych, aktívny relax, inšpiruje k tvorivosti, estetickému cíteniu a koncentrácii na výkon. Platí to aj o školskom prostredí. Preto sme vypracovali projekt na vybudovanie moderných relaxačno - oddychových zón v priestoroch našej školy, ktorý nám MŠVVaŠ SR schválilo a financovalo. Vďaka tomu naši žiaci začali naplno využívať moderné, presvetlené, farebné a motivujúce interiéry školy už po jarných prázdninách.

Viac sa dočítate po rozkliknutí...

 

Poďte s nami, pozývame vás na virtuálnu prehliadku!

Fotoalbum vestibulu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/vestibul

Viac informácií
Podporné stanovisko ŠIOV-u

Podporné stanovisko ŠIOV-u

ŠIOV podporuje koncepciu vzdelávania v našej ZŠ

 Štátny inštitút odborného vzdelávania so zástupcami regiónov Slovenska uskutočnili pracovné stretnutie v priestoroch našej školy. Zároveň sa zoznámili s koncepčným zámerom našej školy a vytvorenými podmienkami pre vzdelávanie. Pri tejto príležitosti odovzdal riaditeľ ŠIOV-u Ing. Branislav Hadár riaditeľovi školy písomné podporné stanovisko k filozofii vzdelávania žiakov pre život v digitálnej dobe.

viac sa dočítate tu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/podporne-stanovisko-siovu

Viac informácií
Workshop MyMachine robot

Workshop MyMachine robot

V priestoroch Centra techniky sa v stredu 20.10.2021 uskutočnil workshop MyMachine Slovakia, ktorého cieľom bol návrh vlastného robota žiakov 3. ročníka. Za účasti študentov 5. ročníka Katedry dizajnu TU Zvolen a fakulty Techniky TU Zvolen žiaci vytvorili zaujímavé návrhy z ktorých tri najlepšie spracujú študenti dizajnu TU Zvolen a následne pošlú na zhotovenie prototypu v mierke 1:1 strednej priemyselnej škole J. Murgaša v Banskej Bystrici

 

Gratulujeme trojici najúspešnejších: Lea Longauerová, Martin Pápay a Max Budovec

 

viac v priloženej fotogalérii: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/workshop-mymachine-robot

Viac informácií
Podporné stanovisko ministerstva hospodárstva SR

Podporné stanovisko ministerstva hospodárstva SR

Záujem o školu rastie

Po vzácnej návšteve ministra školstva Branislava Gröhlinga dostala naša škola ďalšie ocenenie. Záujem o ambiciózny rozvojový program školy prejavilo aj ministerstvo hospodárstva SR. Riaditeľ školy v on-line diskusiiso štátnym tajomníkom  PhDr. Jánom Oravcom, CSc. a ďalšími zamestnancami ministerstva hospodárstva predstavil strategické ciele školy pre ďalšie desaťročie. Pretože smerovanie nového školského kurikula všetkých prítomných oslovilo, zaslalo nám MH SR podporné stanovisko.

 

podporné stanovisko nájdete tu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/podporne-stanovisko-ministerstva-hospodarstva-sr

 

Viac informácií
Navštívil nás pán minister

Navštívil nás pán minister

 

Piatok 14.mája 2021 bol pre nás mimoriadne vzácny a dôležitý deň. Svojou návštevou nás poctil minister školstva Branislav Gröhling. Cieľom jeho návštevy bolo oboznámiť sa s progresívnym školským kurikulom najmä v oblasti technického a digitálneho vzdelávania žiakov. V konštruktívnej debate hľadali spolu s primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom a riaditeľom školy Milanom Pápayom možnosti, ako pomôcť škole naplniť ambiciózne a náročné ciele školy. Pozrel si priestory CETECH-u, novú učebňu robotiky a projekciu ďalších zámerov v oblasti rozvoja školy.

Pán minister neobišiel ani žiakov. Druháčikov prekvapil uprostred čitateľskej dielne, tretiaci mu poskytli návrhy, aké zmeny by mohol v školách urobiť. Odmenil ich pochvalnými slovami a upomienkovými darčekmi. Odchádzajúceho ministra odprevádzali žiaci potleskom a mávaním.

Sme presvedčení, že pán minister a pán primátor urobia všetko preto, aby sa škola v Podlaviciach rozvíjala, napredovala a stala sa vzorom pre ostatných.

Fotgrafie nájdete vo fotoalbume

Viac informácií
OTVORENIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU

OTVORENIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU

Podľa §4, ods.1, vyhlášky hlavného hygienika č.186 zo dňa 16. apríla 2021  je možný maximálny počet ľudí v športovom areáli stanovený na: BEZ OBMEDZENIA POČTU

Otváracie hodiny od 2.9.2021 :

Pondelok               16.30 – 19.30

Utorok                   16.30 – 19.30

Streda                    16.30 – 19.30

Štvrtok                   16.30 – 19.30

Piatok                    16.30 – 19.30

Víkend                   10-00 – 20.00

 

Zmena času pre verejnosť vyhradená platenými rezerváciami športových klubov.

Kontakt správca /možnosť platenej rezervácie/

0910 393 335, spravcaarealu@gmail.com

V prípade nepriaznivého počasia ŠA uzatvorený

Viac informácií
DÔLEŽITÝ OZNAM

DÔLEŽITÝ OZNAM

Dôrazne žiadame rodičov/ zákonných zástupcov detí o dôslednú kontrolu dodržiavania epidemiologickýchopatrení:

Do školy žiak nosí 2 rúška, dbá na dezinfekciu a hygienické návyky, dodržiava odstup.

Nezanedbávajte oznamovaciu povinnosť

Viac informácií
DIGITÁLNA KOALÍCIA výročné rokovanie, stali sme sa plnohodnotným členom ako 2. ZŠ v SR

DIGITÁLNA KOALÍCIA výročné rokovanie, stali sme sa plnohodnotným členom ako 2. ZŠ v SR

DIGITÁLNA KOALÍCIA výročné rokovanie národnej koalície, ktorej sme členom FIIT STU

výročné rokovanie Digitálnej koalície v priestoroch FIIT STU za účasti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho , ktorej sme sa podpisom memoranda stali plnohodnotným členom ako 2. základná škola na slovensku

https://cetech.sk/fotogaleria/digitalna-koalicia-vyrocne-rokovanie/

 

 

Viac informácií
Návšteva SPŠ Strojnícka "FAJNORKA" a stretnutie so zástupcami firiem

Návšteva SPŠ Strojnícka "FAJNORKA" a stretnutie so zástupcami firiem

Dňa 22.11.2019 sme absolvovali pracovné stretnutie na pôde Strednej priemyselnej školy strojníckej, alebo inak " FAJNORKY ", rovnako ako aj so zástupcami dvoch popredných japonských spoločností zaoberajúcich sa priemyselnou robotikou a robotizáciou spolu s priemyselnou automatizáciou. 

Viac vo fotoalbume a na stránke Centra Techniky

https://cetech.sk/clanok/navsteva-sps-strojnicka-quotfajnorkaquot-a-stretnutie-so-zastupcami-firiem/

Viac informácií
Pracovné stretnutie s členmi SPŠ strojnícka " FAJNORKA" a zástupcom japonskej spoločnosti

Pracovné stretnutie s členmi SPŠ strojnícka " FAJNORKA" a zástupcom japonskej spoločnosti

14.11.2019 sa v priestoroch Centra Techniky uskutočnilo pracovné stretnutie s vedením Strednej priemyselnej školy strojníckej "fajnorky" z Bratislavy, zástupcom japonskej spoločnosti SMC Priemyselná automatizácia s.r.o. a Petrom Andreánskym z inštitútu duševnej práce za účelom ďalšej intenzívnej spolupráce na zaujímavých veciach o ktorých budeme informovať neskôr...

viac vo fotoalbume a na stránke Centra Techniky

https://cetech.sk/fotogaleria/pracovne-stretnutie-s-clenmi-sps-strojnicka-quot-fajnorkaquot-a-zastupcom-japonskej-spolocnosti-smc-priemyselna-automatizacia-sro/

Viac informácií
TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY

Deti a svet techniky

Svet sa mení rýchlym tempom. Čo sa dnešné deti naučia dnes, zajtra už nemusí stačiť. Existujú však zručnosti, ktoré im vo svete rýchlych zmien môžu vždy pomôcť. Tieto zručnosti a pracovné návyky je potrebné začať vytvárať už od raného veku. Práve preto sa pedagógovia Základnej školy J.G. Tajovského v Banskej Bystrici rozhodli v rámci Týždňa vedy a techniky pozvať do priestorov Centra techniky predškolákov z okolitých materských škôl. Pre 85 detí z MŠ Buková 22, MŠ Na Lúčkach 2 a MŠ Šalgotarijánska 5 pripravili hravé dopoludnie zamerané na rozvoj jemnej motoriky, zrakovej, sluchovej, hmatovej percepcie i tvorivosti.

 

http://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/tyzden-vedy-a-techniky

 

 

Viac informácií
Pracovné stretnutie s členmi RÚZ, MŠVVaŠ, ŠPÚ, magistrátu hlavného mesta Bratislava a mesta B.B.

Pracovné stretnutie s členmi RÚZ, MŠVVaŠ, ŠPÚ, magistrátu hlavného mesta Bratislava a mesta B.B.

Dňa 23. septembra 2019 sa v priestoroch Centra Techniky konalo pracovné stretnutie s členmi RÚZ, MŠVVaŠ, ŠPÚ, magistrátu hlavného mesta Bratislava a mesta Banská Bystrica s cieľom spustenia nového národného projektu, na ktorom aktívne participujeme a ktorého budeme súčasťou.

 

viac vo fotoalbume: https://cetech.sk/fotogaleria/pracovne-stretnutie-s-clenmi-ruz-msvvas-spu-magistratu-hlavneho-mesta-bratislava-a-mesta-banska-bystrica/

 

Viac informácií

Ocenenia pre školu

ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt