+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Zvyšujeme kvalitu vzdelávania

AKTUÁLNY PROJEKT

Viac informácií

Vitajte na webovej stránke

Základnej školy
Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici

Digitálna koalícia
Stop šikanovaniu
Cetech
Vzdelávanie

Vzdelávanie

pre žiakov na dištančnom vzdelávaní,

ktorí nemajú možnosť technického pripojenia:

Viac informácií
...

...

Podmienky vstupu žiaka do školy od 9.11.2020 (aktualizované na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády)

 

Viac informácií
Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

26.10.-29.11.2020

 Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 23.10.2020 sa mení forma vzdelávania žiakov 5.-9. ročníka ZŠ na dištančnú zatiaľ v termíne od 26.10.2020 do 29.11.2020. Podľa aktuálneho stavu šírenia sa pandémie COVID 19 sa môže doba dištančného vzdelávania predĺžiť až do Vianoc.

Viac informácií
USMERNENIE K ČINNOSTI ŠKD

USMERNENIE K ČINNOSTI ŠKD

Vážení rodičia, podľa usmernení MŠVVaŠ SR upravujeme z dôvodu prevencie šírenia pandémie COVID-19 prevádzku ŠKD od 13.10. do odvolania nasledovne:

Čas prevádzky ŠKD : 7:00 – 16:00

Po príchode do školy pôjdu žiaci priamo do svojich kmeňových tried.

V tomto prechodnom období bude mať každá trieda zabezpečenú jednu vychovávateľku, aby nedochádzalo k miešaniu triednych kolektívov.

 

Viac informácií
DÔLEŽITÝ OZNAM

DÔLEŽITÝ OZNAM

Dôrazne žiadame rodičov/ zákonných zástupcov detí o dôslednú kontrolu dodržiavania epidemiologickýchopatrení:

Do školy žiak nosí 2 rúška, dbá na dezinfekciu a hygienické návyky, dodržiava odstup.

Nezanedbávajte oznamovaciu povinnosť

Viac informácií
Podmienky vstupu do školy

Podmienky vstupu do školy

ČO JE NEVYHNUTNÉ  SPLNIŤ  PRI  NÁSTUPE DO ŠKOLY po 2.9.2020

PREVÁDZKOVÉ  PODMIENKY ŠKOLY V OBDOBÍ TRVANIA PANDÉMIE OCHORENIA COVID – 19

V dôsledku ďalšieho šírenia pandémie COVID -19 vydalo MŠVVaŠ manuál na prevádzku škôl v školskom roku 2020/2021. Vyplývajú z neho aj povinnosti zákonného zástupcu žiaka, ktoré nájdete nižšie. Žiadame Vás o prečítanie a rešpektovanie týchto povinností. Čestné prehlásenie, vyhlásenie nájdete v prílohe, je potrebné, aby ho žiaci priniesli do školy hneď pri nástupe a odovzdali triednej učiteľke.

Viac informácií
Zápis na stravovanie

Zápis na stravovanie

OZNAM ŠJ pre stravníkov, ktorí budú v stravovaní pokaračovať aj v školskom roku 2020/2021 a nových stravníkov

  1. Ak máte dostatočný kredit na stravnom a réžii, vedúca ŠJ Vás automaticky prihlási na stravovanie od 3.9.2020 .
  2. Ak sa rozhodnete  v školskom roku 2020/2021 v stravovaní nepokračovať, informujte vedúcu ŠJ do  08.2020.
  3. Noví záujemcovia o stravovanie si môžu stiahnuť prihlášku na stravovanie a v dňoch - 28.8.2020  prihlásiť stravníka  u vedúcej ŠJ a zakúpiť mu čip.
Viac informácií
OTVORENIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRE VEREJNOSŤ

OTVORENIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRE VEREJNOSŤ

Športový areál bude v obmedzenom režime a za prísnych hygienických podmienok otvorený od 4.5.2020. Obmedzený režim potrvá do odvolania. Viac informácií o čase otváracích hodín a cene prenájmov sa dočítate na stránke školy v sekcii ŠPORTOVÝ AREÁL.

Prevádzková doba počas pandémie

Viac informácií
Upozornenie k šíreniu infekčných ochorení

Upozornenie k šíreniu infekčných ochorení

Vážení rodičia,

vzhľadom na situáciu v súvislosti so šírením infekčného ochorenia koronavírus Vám odporúčame, aby deti, ktoré strávili jarné prázdniny v zahraničí (napr. Taliansko, Rakúsko) zostali doma po dĺžku inkubačnej doby a neprichádzali do kolektívu ostatných detí a zamestnancov. Zároveň Vás žiadame, aby ste pobyt v zahraničí oznámili triednym učiteľom.

Viac informácií
DIGITÁLNA KOALÍCIA výročné rokovanie, stali sme sa plnohodnotným členom ako 2. ZŠ v SR

DIGITÁLNA KOALÍCIA výročné rokovanie, stali sme sa plnohodnotným členom ako 2. ZŠ v SR

DIGITÁLNA KOALÍCIA výročné rokovanie národnej koalície, ktorej sme členom FIIT STU

výročné rokovanie Digitálnej koalície v priestoroch FIIT STU za účasti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho , ktorej sme sa podpisom memoranda stali plnohodnotným členom ako 2. základná škola na slovensku

https://cetech.sk/fotogaleria/digitalna-koalicia-vyrocne-rokovanie/

 

 

Viac informácií
Návšteva SPŠ Strojnícka "FAJNORKA" a stretnutie so zástupcami firiem

Návšteva SPŠ Strojnícka "FAJNORKA" a stretnutie so zástupcami firiem

Dňa 22.11.2019 sme absolvovali pracovné stretnutie na pôde Strednej priemyselnej školy strojníckej, alebo inak " FAJNORKY ", rovnako ako aj so zástupcami dvoch popredných japonských spoločností zaoberajúcich sa priemyselnou robotikou a robotizáciou spolu s priemyselnou automatizáciou. 

Viac vo fotoalbume a na stránke Centra Techniky

https://cetech.sk/clanok/navsteva-sps-strojnicka-quotfajnorkaquot-a-stretnutie-so-zastupcami-firiem/

Viac informácií
Pracovné stretnutie s členmi SPŠ strojnícka " FAJNORKA" a zástupcom japonskej spoločnosti

Pracovné stretnutie s členmi SPŠ strojnícka " FAJNORKA" a zástupcom japonskej spoločnosti

14.11.2019 sa v priestoroch Centra Techniky uskutočnilo pracovné stretnutie s vedením Strednej priemyselnej školy strojníckej "fajnorky" z Bratislavy, zástupcom japonskej spoločnosti SMC Priemyselná automatizácia s.r.o. a Petrom Andreánskym z inštitútu duševnej práce za účelom ďalšej intenzívnej spolupráce na zaujímavých veciach o ktorých budeme informovať neskôr...

viac vo fotoalbume a na stránke Centra Techniky

https://cetech.sk/fotogaleria/pracovne-stretnutie-s-clenmi-sps-strojnicka-quot-fajnorkaquot-a-zastupcom-japonskej-spolocnosti-smc-priemyselna-automatizacia-sro/

Viac informácií
TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY

Deti a svet techniky

Svet sa mení rýchlym tempom. Čo sa dnešné deti naučia dnes, zajtra už nemusí stačiť. Existujú však zručnosti, ktoré im vo svete rýchlych zmien môžu vždy pomôcť. Tieto zručnosti a pracovné návyky je potrebné začať vytvárať už od raného veku. Práve preto sa pedagógovia Základnej školy J.G. Tajovského v Banskej Bystrici rozhodli v rámci Týždňa vedy a techniky pozvať do priestorov Centra techniky predškolákov z okolitých materských škôl. Pre 85 detí z MŠ Buková 22, MŠ Na Lúčkach 2 a MŠ Šalgotarijánska 5 pripravili hravé dopoludnie zamerané na rozvoj jemnej motoriky, zrakovej, sluchovej, hmatovej percepcie i tvorivosti.

 

http://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/tyzden-vedy-a-techniky

 

 

Viac informácií
Pracovné stretnutie s členmi RÚZ, MŠVVaŠ, ŠPÚ, magistrátu hlavného mesta Bratislava a mesta B.B.

Pracovné stretnutie s členmi RÚZ, MŠVVaŠ, ŠPÚ, magistrátu hlavného mesta Bratislava a mesta B.B.

Dňa 23. septembra 2019 sa v priestoroch Centra Techniky konalo pracovné stretnutie s členmi RÚZ, MŠVVaŠ, ŠPÚ, magistrátu hlavného mesta Bratislava a mesta Banská Bystrica s cieľom spustenia nového národného projektu, na ktorom aktívne participujeme a ktorého budeme súčasťou.

 

viac vo fotoalbume: https://cetech.sk/fotogaleria/pracovne-stretnutie-s-clenmi-ruz-msvvas-spu-magistratu-hlavneho-mesta-bratislava-a-mesta-banska-bystrica/

 

Viac informácií

Ocenenia pre školu

ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt