+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Zvyšujeme kvalitu vzdelávania

AKTUÁLNY PROJEKT

Viac informácií

Vitajte na webovej stránke

Základnej školy
Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici

Digitálna koalícia
Digitálna koalícia
Stop šikanovaniu Virtualna prehliadka Video prehliadka
Cetech
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ PRE RODIČOV

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ PRE RODIČOV

Vážení rodičia, pozývame Vás na stretnutie s odborníkmi na tému Kybernetická bezpečnosť. Svoju účasť potvrďte v dotazníku na Edupage. Tešíme sa na všetkých, ktorým záleží na bezpečnosti a zdravom psychickom vývoji svojich detí.

Viac sa dozviete tu: PREDNÁŠKA KYBER 

Viac informácií
DOTÁCIE NA STRAVU v školskom roku 2022/2023

DOTÁCIE NA STRAVU v školskom roku 2022/2023

OZNAM PRE RODIČOV 

 Zmena v poskytovaní dotácie na stravu od 01.07.2022

 

Viac informácií
Začiatok školského roka 2022/2023

Začiatok školského roka 2022/2023

Milí žiaci,

nový školský rok sa začína v pondelok 5.septembra 2022. Stretneme sa v átriu školy o 8:00 hod.

Viac informácií
DOTÁCIE

DOTÁCIE

OZNAM PRE RODIČOV

o spôsobe poskytnutia dotácie na školské potreby

na I. polrok školského roka 2022/2023

Viac informácií
SAMOTESTY

SAMOTESTY

Vážení rodičia,

Antigénové samotesty pre žiakov, ktoré ste si objednali cez edupage v júni a zatiaľ neprevzali, sa budú vydávať v dňoch 26.08. – 31.08.2022 v čase 8:00 – 12:00 hod.

Testy si môžu prísť prevziať aj rodičia žiakov 1. ročníka.

Viac informácií
OZNAM školskej jedálne

OZNAM školskej jedálne

  • Vážení rodičia, žiaci, stravníci

Platba za stravu na mesiac september:

  • pre žiakov 1.stupňa bude vo výške 29,78€                                                18 x 1,21  =  21,78 € + 8,00 réžia
  • pre žiakov 2.stupňa bude vo výške 31,40€                                                18 x 1,30  =   23,40 € + 8,00 réžia
Viac informácií
Prijmeme VYCHOVÁVATEĽA do ŠKD a PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA

Prijmeme VYCHOVÁVATEĽA do ŠKD a PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA

Prijmeme vychovávateľa do ŠKD a pedagogického asistenta učiteľa s nástupom od 1.9.2022

Viac informácií
PREBERANIE ANTIIGÉNOVÝCH TESTOV

PREBERANIE ANTIIGÉNOVÝCH TESTOV

PREBERANIE ANTIGÉNOVÝCH TESTOV

Vážení rodičia, na základe Vášho záujmu o domáce antigénové testy, ktoré použijete pred nástupom žiaka do školy v septembri 2022, Vám oznamujeme, že si ich môžete prevziať v termínoch:

28.06.2022 – 30.06. 2022 v čase 7:00 – 12:00 hod.

15:00 – 16:00 hod.

Testy nevydávame žiakom, iba rodičom / zákonným zástupcom dieťaťa/ na podpis.

Testy vydáme len rodičom, ktorí prejavili záujem prostredníctvom zisťovania v edupage a žiakom prvého ročníka.

Viac informácií
OCENENÍ ŽIACI

OCENENÍ ŽIACI

Ocenení žiaci

Mesto Banská Bystrica aj v tomto roku zorganizovala slávnostné oceňovanie najlepších žiakov v školskom roku 2021/2022 za úspešné reprezentovanie školy. Žiaci získali ocenenia za úspechy vo vedomostných, umeleckých a technických súťažiach. Medzi 35 žiakmi z ôsmich banskobystrických škôl boli aj traja žiaci našej školy, na ktorých sme veľmi hrdí.

 

viac vo fotoalbume: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/oceneni-ziaci

Viac informácií
 Nadácia KIA

Nadácia KIA

Dňa 7.6.2022 sa v priestoroch Centra Techniky uskutočnilo rokovanie Nadácie KIA s jasnou víziou vzájomnej spolupráce v nasledujúcom období. 

Viac informácií
OZNAM

OZNAM

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie....čitaj ďalej po rozkliknutí na prílohu: VÚDPaP 

 

 

Viac informácií
KRAJŠIA ŠKOLA

KRAJŠIA ŠKOLA

Krajšia škola

Prostredie ľudí vychováva. Čím je krajšie, modernejšie, farebne a dekoračne zladené, tým viac poskytuje priestor na oddych, aktívny relax, inšpiruje k tvorivosti, estetickému cíteniu a koncentrácii na výkon. Platí to aj o školskom prostredí. Preto sme vypracovali projekt na vybudovanie moderných relaxačno - oddychových zón v priestoroch našej školy, ktorý nám MŠVVaŠ SR schválilo a financovalo. Vďaka tomu naši žiaci začali naplno využívať moderné, presvetlené, farebné a motivujúce interiéry školy už po jarných prázdninách.

Viac sa dočítate po rozkliknutí...

 

Poďte s nami, pozývame vás na virtuálnu prehliadku!

Fotoalbum vestibulu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/vestibul

Viac informácií
Podporné stanovisko ŠIOV-u

Podporné stanovisko ŠIOV-u

ŠIOV podporuje koncepciu vzdelávania v našej ZŠ

 Štátny inštitút odborného vzdelávania so zástupcami regiónov Slovenska uskutočnili pracovné stretnutie v priestoroch našej školy. Zároveň sa zoznámili s koncepčným zámerom našej školy a vytvorenými podmienkami pre vzdelávanie. Pri tejto príležitosti odovzdal riaditeľ ŠIOV-u Ing. Branislav Hadár riaditeľovi školy písomné podporné stanovisko k filozofii vzdelávania žiakov pre život v digitálnej dobe.

viac sa dočítate tu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/podporne-stanovisko-siovu

Viac informácií
Workshop MyMachine robot

Workshop MyMachine robot

V priestoroch Centra techniky sa v stredu 20.10.2021 uskutočnil workshop MyMachine Slovakia, ktorého cieľom bol návrh vlastného robota žiakov 3. ročníka. Za účasti študentov 5. ročníka Katedry dizajnu TU Zvolen a fakulty Techniky TU Zvolen žiaci vytvorili zaujímavé návrhy z ktorých tri najlepšie spracujú študenti dizajnu TU Zvolen a následne pošlú na zhotovenie prototypu v mierke 1:1 strednej priemyselnej škole J. Murgaša v Banskej Bystrici

 

Gratulujeme trojici najúspešnejších: Lea Longauerová, Martin Pápay a Max Budovec

 

viac v priloženej fotogalérii: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/workshop-mymachine-robot

Viac informácií
Záujem o domáce samotesty

Záujem o domáce samotesty

Vážení rodičia, prostredníctvom dotazníka v edupage môžete požiadať o samotesty pre žiakov v počte 5 kusov. Túto možnosť môžu využiť len tí rodičia, ktorým ešte nebol distribuovaný balíček s 25 kusmi testov. Návod na použitie testov nájdete v prílohe oznamu.

Viac informácií
Úhrada poplatku za školský klub

Úhrada poplatku za školský klub

Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu na činnosti školského klubu detí je stanovená VZN Mesta Banská Bystrica na sumu 10,00 € mesačne*.

Viac informácií
OZNAM  PRE  RODIČOV

OZNAM PRE RODIČOV

o spôsobe poskytnutia dotácie  na školské potreby

na I. polrok školského roka 2021/2022

 Podmienky poskytovania

Viac informácií
Banskobystrické pierko

Banskobystrické pierko

Dňa 9.6.2021 sa v priestoroch Verejnej knižnice Mikuláša Kováča konalo slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže žiakov základných škôl Banskobystrické pierko 2021.

Na vyhodnotenie bola pozvaná aj Martina Bučeková, žiačka 9.A. V kategórii 2.stupnňa žiakov ZŠ - POÉZIA získala nádherné prvé miesto s básňou Pocity.

K víťazstvu je srdečne gratulujeme a želáme jej ešte veľa nápadov a inšpirácií v literárnej tvorbe.

viac v priloženom fotoalbume: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/banskobystricke-pierko

Viac informácií
Podporné stanovisko ministerstva hospodárstva SR

Podporné stanovisko ministerstva hospodárstva SR

Záujem o školu rastie

Po vzácnej návšteve ministra školstva Branislava Gröhlinga dostala naša škola ďalšie ocenenie. Záujem o ambiciózny rozvojový program školy prejavilo aj ministerstvo hospodárstva SR. Riaditeľ školy v on-line diskusiiso štátnym tajomníkom  PhDr. Jánom Oravcom, CSc. a ďalšími zamestnancami ministerstva hospodárstva predstavil strategické ciele školy pre ďalšie desaťročie. Pretože smerovanie nového školského kurikula všetkých prítomných oslovilo, zaslalo nám MH SR podporné stanovisko.

 

podporné stanovisko nájdete tu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/podporne-stanovisko-ministerstva-hospodarstva-sr

 

Viac informácií
Navštívil nás pán minister

Navštívil nás pán minister

 

Piatok 14.mája 2021 bol pre nás mimoriadne vzácny a dôležitý deň. Svojou návštevou nás poctil minister školstva Branislav Gröhling. Cieľom jeho návštevy bolo oboznámiť sa s progresívnym školským kurikulom najmä v oblasti technického a digitálneho vzdelávania žiakov. V konštruktívnej debate hľadali spolu s primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom a riaditeľom školy Milanom Pápayom možnosti, ako pomôcť škole naplniť ambiciózne a náročné ciele školy. Pozrel si priestory CETECH-u, novú učebňu robotiky a projekciu ďalších zámerov v oblasti rozvoja školy.

Pán minister neobišiel ani žiakov. Druháčikov prekvapil uprostred čitateľskej dielne, tretiaci mu poskytli návrhy, aké zmeny by mohol v školách urobiť. Odmenil ich pochvalnými slovami a upomienkovými darčekmi. Odchádzajúceho ministra odprevádzali žiaci potleskom a mávaním.

Sme presvedčení, že pán minister a pán primátor urobia všetko preto, aby sa škola v Podlaviciach rozvíjala, napredovala a stala sa vzorom pre ostatných.

Fotgrafie nájdete vo fotoalbume

Viac informácií
OTVORENIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU

OTVORENIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU

Podľa §4, ods.1, vyhlášky hlavného hygienika č.186 zo dňa 16. apríla 2021  je možný maximálny počet ľudí v športovom areáli stanovený na: BEZ OBMEDZENIA POČTU

Otváracie hodiny od 2.9.2021 :

Pondelok               16.30 – 19.30

Utorok                   16.30 – 19.30

Streda                    16.30 – 19.30

Štvrtok                   16.30 – 19.30

Piatok                    16.30 – 19.30

Víkend                   10-00 – 20.00

 

Zmena času pre verejnosť vyhradená platenými rezerváciami športových klubov.

Kontakt správca /možnosť platenej rezervácie/

0910 393 335, spravcaarealu@gmail.com

V prípade nepriaznivého počasia ŠA uzatvorený

Viac informácií
Úspešný projekt Čerstvé hlavičky pre školákov opäť štartuje.

Úspešný projekt Čerstvé hlavičky pre školákov opäť štartuje.

 Všetci chceme, aby boli deti zdravé a plné energie. Záleží na tom aj spoločnosti Kaufland. Preto štartuje už tretí ročník projektu Čerstvé hlavičky, ktorým motivuje školákov, aby pravidelne jedli čerstvé ovocie a zeleninu a nabili sa tak vitamínmi a energiou.

Viac informácií
Pomoc školského psychológa počas dištančného vyučovania

Pomoc školského psychológa počas dištančného vyučovania

Vážení rodičia, milí žiaci,

ponúkame Vám možnosť využiť pomoc školského psychológa počas obdobia dištančného vzdelávania. Môžete ho kontaktovať e-mailom : jarmilabindova@zsjgtbb.sk ,

Viac informácií
DÔLEŽITÝ OZNAM

DÔLEŽITÝ OZNAM

Dôrazne žiadame rodičov/ zákonných zástupcov detí o dôslednú kontrolu dodržiavania epidemiologickýchopatrení:

Do školy žiak nosí 2 rúška, dbá na dezinfekciu a hygienické návyky, dodržiava odstup.

Nezanedbávajte oznamovaciu povinnosť

Viac informácií
DIGITÁLNA KOALÍCIA výročné rokovanie, stali sme sa plnohodnotným členom ako 2. ZŠ v SR

DIGITÁLNA KOALÍCIA výročné rokovanie, stali sme sa plnohodnotným členom ako 2. ZŠ v SR

DIGITÁLNA KOALÍCIA výročné rokovanie národnej koalície, ktorej sme členom FIIT STU

výročné rokovanie Digitálnej koalície v priestoroch FIIT STU za účasti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho , ktorej sme sa podpisom memoranda stali plnohodnotným členom ako 2. základná škola na slovensku

https://cetech.sk/fotogaleria/digitalna-koalicia-vyrocne-rokovanie/

 

 

Viac informácií
Návšteva SPŠ Strojnícka "FAJNORKA" a stretnutie so zástupcami firiem

Návšteva SPŠ Strojnícka "FAJNORKA" a stretnutie so zástupcami firiem

Dňa 22.11.2019 sme absolvovali pracovné stretnutie na pôde Strednej priemyselnej školy strojníckej, alebo inak " FAJNORKY ", rovnako ako aj so zástupcami dvoch popredných japonských spoločností zaoberajúcich sa priemyselnou robotikou a robotizáciou spolu s priemyselnou automatizáciou. 

Viac vo fotoalbume a na stránke Centra Techniky

https://cetech.sk/clanok/navsteva-sps-strojnicka-quotfajnorkaquot-a-stretnutie-so-zastupcami-firiem/

Viac informácií
Pracovné stretnutie s členmi SPŠ strojnícka " FAJNORKA" a zástupcom japonskej spoločnosti

Pracovné stretnutie s členmi SPŠ strojnícka " FAJNORKA" a zástupcom japonskej spoločnosti

14.11.2019 sa v priestoroch Centra Techniky uskutočnilo pracovné stretnutie s vedením Strednej priemyselnej školy strojníckej "fajnorky" z Bratislavy, zástupcom japonskej spoločnosti SMC Priemyselná automatizácia s.r.o. a Petrom Andreánskym z inštitútu duševnej práce za účelom ďalšej intenzívnej spolupráce na zaujímavých veciach o ktorých budeme informovať neskôr...

viac vo fotoalbume a na stránke Centra Techniky

https://cetech.sk/fotogaleria/pracovne-stretnutie-s-clenmi-sps-strojnicka-quot-fajnorkaquot-a-zastupcom-japonskej-spolocnosti-smc-priemyselna-automatizacia-sro/

Viac informácií
TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY

Deti a svet techniky

Svet sa mení rýchlym tempom. Čo sa dnešné deti naučia dnes, zajtra už nemusí stačiť. Existujú však zručnosti, ktoré im vo svete rýchlych zmien môžu vždy pomôcť. Tieto zručnosti a pracovné návyky je potrebné začať vytvárať už od raného veku. Práve preto sa pedagógovia Základnej školy J.G. Tajovského v Banskej Bystrici rozhodli v rámci Týždňa vedy a techniky pozvať do priestorov Centra techniky predškolákov z okolitých materských škôl. Pre 85 detí z MŠ Buková 22, MŠ Na Lúčkach 2 a MŠ Šalgotarijánska 5 pripravili hravé dopoludnie zamerané na rozvoj jemnej motoriky, zrakovej, sluchovej, hmatovej percepcie i tvorivosti.

 

http://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/tyzden-vedy-a-techniky

 

 

Viac informácií
Pracovné stretnutie s členmi RÚZ, MŠVVaŠ, ŠPÚ, magistrátu hlavného mesta Bratislava a mesta B.B.

Pracovné stretnutie s členmi RÚZ, MŠVVaŠ, ŠPÚ, magistrátu hlavného mesta Bratislava a mesta B.B.

Dňa 23. septembra 2019 sa v priestoroch Centra Techniky konalo pracovné stretnutie s členmi RÚZ, MŠVVaŠ, ŠPÚ, magistrátu hlavného mesta Bratislava a mesta Banská Bystrica s cieľom spustenia nového národného projektu, na ktorom aktívne participujeme a ktorého budeme súčasťou.

 

viac vo fotoalbume: https://cetech.sk/fotogaleria/pracovne-stretnutie-s-clenmi-ruz-msvvas-spu-magistratu-hlavneho-mesta-bratislava-a-mesta-banska-bystrica/

 

Viac informácií

Ocenenia pre školu

ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt