+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Zvyšujeme kvalitu vzdelávania

AKTUÁLNY PROJEKT

Viac informácií

Vitajte na webovej stránke

Základnej školy
Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici

Digitálna koalícia
Digitálna koalícia
Stop šikanovaniu
Cetech
Sme úspešní v projekte MODERNEJŠIA ŠKOLA

Sme úspešní v projekte MODERNEJŠIA ŠKOLA

MŠVVaŠ SR našej škole schválilo finančné prostriedky v maximálnej výške 30 000,- € na účely modernizácie interiérového vybavenia školy. Do projektu sme vstúpili s cieľom vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón na chodbách a v triedach. Veríme, že aj prostredie žiakov vychováva a motivuje k lepším výkonom. Preto sa v najbližších mesiacoch prezlečie vestibul ZŠ do supermoderného outfitu.

Viac informácií
ŠPORTOVÝ AREÁL ZAVORENÝ

ŠPORTOVÝ AREÁL ZAVORENÝ

V dňoch 25.7.2021 - 31.07.2021 bude športový areál uzatvorený

Otváracie hodiny pre verejnosť denne od 10.00 - 20.00 s platnosťou od 01.07.2021 do 31.08.2021. Zmena otváracích hodín vyhradená správcom. 

Viac informácií
Banskobystrické pierko

Banskobystrické pierko

Dňa 9.6.2021 sa v priestoroch Verejnej knižnice Mikuláša Kováča konalo slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže žiakov základných škôl Banskobystrické pierko 2021.

Na vyhodnotenie bola pozvaná aj Martina Bučeková, žiačka 9.A. V kategórii 2.stupnňa žiakov ZŠ - POÉZIA získala nádherné prvé miesto s básňou Pocity.

K víťazstvu je srdečne gratulujeme a želáme jej ešte veľa nápadov a inšpirácií v literárnej tvorbe.

viac v priloženom fotoalbume: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/banskobystricke-pierko

Viac informácií
Podporné stanovisko ministerstva hospodárstva SR

Podporné stanovisko ministerstva hospodárstva SR

Záujem o školu rastie

Po vzácnej návšteve ministra školstva Branislava Gröhlinga dostala naša škola ďalšie ocenenie. Záujem o ambiciózny rozvojový program školy prejavilo aj ministerstvo hospodárstva SR. Riaditeľ školy v on-line diskusiiso štátnym tajomníkom  PhDr. Jánom Oravcom, CSc. a ďalšími zamestnancami ministerstva hospodárstva predstavil strategické ciele školy pre ďalšie desaťročie. Pretože smerovanie nového školského kurikula všetkých prítomných oslovilo, zaslalo nám MH SR podporné stanovisko.

 

podporné stanovisko nájdete tu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/podporne-stanovisko-ministerstva-hospodarstva-sr

 

Viac informácií
Navštívil nás pán minister

Navštívil nás pán minister

 

Piatok 14.mája 2021 bol pre nás mimoriadne vzácny a dôležitý deň. Svojou návštevou nás poctil minister školstva Branislav Gröhling. Cieľom jeho návštevy bolo oboznámiť sa s progresívnym školským kurikulom najmä v oblasti technického a digitálneho vzdelávania žiakov. V konštruktívnej debate hľadali spolu s primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom a riaditeľom školy Milanom Pápayom možnosti, ako pomôcť škole naplniť ambiciózne a náročné ciele školy. Pozrel si priestory CETECH-u, novú učebňu robotiky a projekciu ďalších zámerov v oblasti rozvoja školy.

Pán minister neobišiel ani žiakov. Druháčikov prekvapil uprostred čitateľskej dielne, tretiaci mu poskytli návrhy, aké zmeny by mohol v školách urobiť. Odmenil ich pochvalnými slovami a upomienkovými darčekmi. Odchádzajúceho ministra odprevádzali žiaci potleskom a mávaním.

Sme presvedčení, že pán minister a pán primátor urobia všetko preto, aby sa škola v Podlaviciach rozvíjala, napredovala a stala sa vzorom pre ostatných.

Fotgrafie nájdete vo fotoalbume

Viac informácií
OTVORENIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU

OTVORENIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU

Podľa §4, ods.1, vyhlášky hlavného hygienika č.186 zo dňa 16. apríla 2021  je možný maximálny počet ľudí v športovom areáli stanovený na: 6

Rovnako je zakázané používať workoutovú zónu

Otváracie hodiny /dočasne/:

Pondelok               16.30 – 19.30

Utorok                   16.30 – 19.30

Streda                    16.30 – 19.30

Štvrtok                   16.30 – 19.30

Piatok                    16.30 – 19.30

Víkend                   10-00 – 20.00

 

Zmena času pre verejnosť vyhradená platenými rezerváciami športových klubov.

Kontakt správca /možnosť platenej rezervácie/

0910 393 335, spravcaarealu@gmail.com

V prípade nepriaznivého počasia ŠA uzatvorený

Viac informácií
Oznam o školskom vzdelávaní od 3.5.2021

Oznam o školskom vzdelávaní od 3.5.2021

Oznamujeme Vám, že na základe usmernení MŠVVaŠ začíname od pondelka 3.mája 2021 bežnú prevádzku školy.

Žiaci ani rodičia nemusia predkladať čestné prehlásenia o testovaní, výnimkách z testovania, pokiaľ sa situácia v regióne nezmení.

Viac informácií
Obnovenie prezenčného vyučovania pre všetky ročníky II. stupňa ZŠ

Obnovenie prezenčného vyučovania pre všetky ročníky II. stupňa ZŠ

Na základe Mapy COVID školského automatu sa dňa 26. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie pre všetkých žiakov II. stupňa ZŠ. Podmienkou prezenčného vyučovania je negatívny test jedného zákonného zástupcu dieťaťa  alebo potvrdenie o výnimke z testovania a negatívny test žiaka, ktorý má platnosť 7 dní. Testy predkladá žiak do odvolania vždy v pondelok, resp. v deň svojho nástupu na vyučovanie.

Viac informácií
Informácia k testovaniu kloktacími testami

Informácia k testovaniu kloktacími testami

Vážení rodičia,

v stredu 28.4.2021 budeme v škole pilotne testovať kloktacími testami žiakov, ktorých ste v dotazníku na testovanie prihlásili v požadovanom termíne.

Viac informácií
Úspešný projekt Čerstvé hlavičky pre školákov opäť štartuje.

Úspešný projekt Čerstvé hlavičky pre školákov opäť štartuje.

 Všetci chceme, aby boli deti zdravé a plné energie. Záleží na tom aj spoločnosti Kaufland. Preto štartuje už tretí ročník projektu Čerstvé hlavičky, ktorým motivuje školákov, aby pravidelne jedli čerstvé ovocie a zeleninu a nabili sa tak vitamínmi a energiou.

Viac informácií
Obnovenie prezenčného vzdelávania žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

Obnovenie prezenčného vzdelávania žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR sa dňa 19. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Podmienkou prezenčného vyučovania je negatívny test jedného zákonného zástupcu dieťaťa a negatívny test žiaka, ktorý má platnosť 7 dní.

Viac informácií
Obnovenie prezenčného vyučovania žiakov 1. stupňa ZŠ

Obnovenie prezenčného vyučovania žiakov 1. stupňa ZŠ

Na základe uznesenia vlády SR sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa ZŠ od pondelka 12. apríla 2021. Ak žiak nenastúpi na prezenčné vyučovanie, úlohy mu budú zasielané elektronicky bez dištančného vzdelávania.

Podmienky vstupu žiaka na vyučovanie ostávajú nezmenené.

Viac informácií
Usmernenie k zápisu žiakov do 1. ročníka

Usmernenie k zápisu žiakov do 1. ročníka

Z dôvodov protipandemických opatrení sa zápis žiakov do prvého ročníka realizuje len elektronickou formou (prihláška na štúdium na webe školy).

Termín zápisu určený Mestom Banská Bystrica: 6.- 9. apríla 2021

Viac informácií
Prevádzka školy od 22.3.2021

Prevádzka školy od 22.3.2021

Od pondelka 22.3.2021 do 31.3.2021 bude prevádzka školy zabezpečená podľa pravidiel z 3.3.2021, t.j. prezenčného vzdelávania sa môžu zúčastňovať len žiaci rodičov, ktorí nemôžu svoje zamestnanie vykonávať z domu, alebo ak žiakovi podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu  (ak vláda v nasledujúcich dňoch nerozhodne inak).

Viac informácií
ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

Vážení rodičia budúcich prvákov,

svojho predškoláka môžete zapísať do prvého ročníka našej školy prostredníctvom ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY. Nájdete ju na webovej stránke školy www.zsjgtbb.sk – prihláška na štúdium. V školskom roku 2021/2022 nebude otvorená trieda prípravného ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Viac informácií
AKTUALIZÁCIA 5.3.2021

AKTUALIZÁCIA 5.3.2021

Od stredy 3.marca 2021 sa prezenčného vzdelávania môžu zúčastňovať len žiaci rodičov, ktorí nemôžu svoje zamestnanie vykonávať z domu, alebo ak žiakovi podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Viac informácií
Obnovenie školského vyučovania žiakov 1. stupňa ZŠ od 8.2.2021

Obnovenie školského vyučovania žiakov 1. stupňa ZŠ od 8.2.2021

Na základe rozhodnutia MŠ VVaŠ SR a posledného aktuálneho usmernenia Mesta Banská Bystrica sa predbežne obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ a činnosť ŠKD.

Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa upraveného rozvrhu ako doteraz.

 O prípadných zmenách Vás budeme informovať na webovej stránke školy.

Viac informácií
Informácie o prijímacích skúškach na stredné školy

Informácie o prijímacích skúškach na stredné školy

27.1.2021 - POZOR ZMENA

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy a podávanie prihlášok zákonných zástupcov žiaka riaditeľovi ZŠ - informácie sú k dispozícii na stránke výchovného poradenstva.

Viac informácií
Pomoc školského psychológa počas dištančného vyučovania

Pomoc školského psychológa počas dištančného vyučovania

Vážení rodičia, milí žiaci,

ponúkame Vám možnosť využiť pomoc školského psychológa počas obdobia dištančného vzdelávania. Môžete ho kontaktovať e-mailom : jarmilabindova@zsjgtbb.sk ,

Viac informácií
Hodnotenie žiakov v I. polroku šk.roka 2020/21

Hodnotenie žiakov v I. polroku šk.roka 2020/21

Pri hodnotení žiakov v prvom polroku školského roka 2020/2021 vychádzame z rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 04.01.2021.

Viac informácií
Vzdelávanie

Vzdelávanie

pre žiakov na dištančnom vzdelávaní,

ktorí nemajú možnosť technického pripojenia:

Viac informácií
...

...

Podmienky vstupu žiaka do školy od 9.11.2020 (aktualizované na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády)

 

Viac informácií
Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

26.10.

 Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 23.10.2020 sa mení forma vzdelávania žiakov 5.-9. ročníka ZŠ na dištančnú zatiaľ v termíne od 26.10.2020.

Viac informácií
DÔLEŽITÝ OZNAM

DÔLEŽITÝ OZNAM

Dôrazne žiadame rodičov/ zákonných zástupcov detí o dôslednú kontrolu dodržiavania epidemiologickýchopatrení:

Do školy žiak nosí 2 rúška, dbá na dezinfekciu a hygienické návyky, dodržiava odstup.

Nezanedbávajte oznamovaciu povinnosť

Viac informácií
OTVORENIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRE VEREJNOSŤ

OTVORENIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRE VEREJNOSŤ

Športový areál bude v obmedzenom režime a za prísnych hygienických podmienok otvorený od 4.5.2020. Obmedzený režim potrvá do odvolania. Viac informácií o čase otváracích hodín a cene prenájmov sa dočítate na stránke školy v sekcii ŠPORTOVÝ AREÁL.

Prevádzková doba počas pandémie

Viac informácií
Upozornenie k šíreniu infekčných ochorení

Upozornenie k šíreniu infekčných ochorení

Vážení rodičia,

vzhľadom na situáciu v súvislosti so šírením infekčného ochorenia koronavírus Vám odporúčame, aby deti, ktoré strávili jarné prázdniny v zahraničí (napr. Taliansko, Rakúsko) zostali doma po dĺžku inkubačnej doby a neprichádzali do kolektívu ostatných detí a zamestnancov. Zároveň Vás žiadame, aby ste pobyt v zahraničí oznámili triednym učiteľom.

Viac informácií
DIGITÁLNA KOALÍCIA výročné rokovanie, stali sme sa plnohodnotným členom ako 2. ZŠ v SR

DIGITÁLNA KOALÍCIA výročné rokovanie, stali sme sa plnohodnotným členom ako 2. ZŠ v SR

DIGITÁLNA KOALÍCIA výročné rokovanie národnej koalície, ktorej sme členom FIIT STU

výročné rokovanie Digitálnej koalície v priestoroch FIIT STU za účasti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho , ktorej sme sa podpisom memoranda stali plnohodnotným členom ako 2. základná škola na slovensku

https://cetech.sk/fotogaleria/digitalna-koalicia-vyrocne-rokovanie/

 

 

Viac informácií
Návšteva SPŠ Strojnícka "FAJNORKA" a stretnutie so zástupcami firiem

Návšteva SPŠ Strojnícka "FAJNORKA" a stretnutie so zástupcami firiem

Dňa 22.11.2019 sme absolvovali pracovné stretnutie na pôde Strednej priemyselnej školy strojníckej, alebo inak " FAJNORKY ", rovnako ako aj so zástupcami dvoch popredných japonských spoločností zaoberajúcich sa priemyselnou robotikou a robotizáciou spolu s priemyselnou automatizáciou. 

Viac vo fotoalbume a na stránke Centra Techniky

https://cetech.sk/clanok/navsteva-sps-strojnicka-quotfajnorkaquot-a-stretnutie-so-zastupcami-firiem/

Viac informácií
Pracovné stretnutie s členmi SPŠ strojnícka " FAJNORKA" a zástupcom japonskej spoločnosti

Pracovné stretnutie s členmi SPŠ strojnícka " FAJNORKA" a zástupcom japonskej spoločnosti

14.11.2019 sa v priestoroch Centra Techniky uskutočnilo pracovné stretnutie s vedením Strednej priemyselnej školy strojníckej "fajnorky" z Bratislavy, zástupcom japonskej spoločnosti SMC Priemyselná automatizácia s.r.o. a Petrom Andreánskym z inštitútu duševnej práce za účelom ďalšej intenzívnej spolupráce na zaujímavých veciach o ktorých budeme informovať neskôr...

viac vo fotoalbume a na stránke Centra Techniky

https://cetech.sk/fotogaleria/pracovne-stretnutie-s-clenmi-sps-strojnicka-quot-fajnorkaquot-a-zastupcom-japonskej-spolocnosti-smc-priemyselna-automatizacia-sro/

Viac informácií
TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY

Deti a svet techniky

Svet sa mení rýchlym tempom. Čo sa dnešné deti naučia dnes, zajtra už nemusí stačiť. Existujú však zručnosti, ktoré im vo svete rýchlych zmien môžu vždy pomôcť. Tieto zručnosti a pracovné návyky je potrebné začať vytvárať už od raného veku. Práve preto sa pedagógovia Základnej školy J.G. Tajovského v Banskej Bystrici rozhodli v rámci Týždňa vedy a techniky pozvať do priestorov Centra techniky predškolákov z okolitých materských škôl. Pre 85 detí z MŠ Buková 22, MŠ Na Lúčkach 2 a MŠ Šalgotarijánska 5 pripravili hravé dopoludnie zamerané na rozvoj jemnej motoriky, zrakovej, sluchovej, hmatovej percepcie i tvorivosti.

 

http://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/tyzden-vedy-a-techniky

 

 

Viac informácií
Pracovné stretnutie s členmi RÚZ, MŠVVaŠ, ŠPÚ, magistrátu hlavného mesta Bratislava a mesta B.B.

Pracovné stretnutie s členmi RÚZ, MŠVVaŠ, ŠPÚ, magistrátu hlavného mesta Bratislava a mesta B.B.

Dňa 23. septembra 2019 sa v priestoroch Centra Techniky konalo pracovné stretnutie s členmi RÚZ, MŠVVaŠ, ŠPÚ, magistrátu hlavného mesta Bratislava a mesta Banská Bystrica s cieľom spustenia nového národného projektu, na ktorom aktívne participujeme a ktorého budeme súčasťou.

 

viac vo fotoalbume: https://cetech.sk/fotogaleria/pracovne-stretnutie-s-clenmi-ruz-msvvas-spu-magistratu-hlavneho-mesta-bratislava-a-mesta-banska-bystrica/

 

Viac informácií

Ocenenia pre školu

ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie
ocenenie

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt