+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Ukáž, čo vieš

V mesiacoch máj a jún sme na našej škole realizovali už 5. ročník autorskej súťaže technického zamerania s názvom " UKÁŽ ČO VIEŠ ". Zapojiť sa mohli žiaci 4. až 9. ročníka, ktorí vytvorili zaujímavé výrobky v priestoroch Centra techniky pod dohľadom učiteľov. Hodnotenia sa zúčastnili žiaci celej školy. Ceny sa rozdelili do kategórie: žiacka cena, cena za jednotlivé ročníky a cena riaditeľa školy. Výhercom srdečne blahoželáme!!! 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt