+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Úspechy v roku 2011/2012

ÚSPECHY ŽIAKOV    

Stupeň Názov súťaže Meno Trieda Umiestnenie
OK Florbal - ml. žiaci Erik Kruppa V.A

 3.miesto

    Peter Giertl V.A
    Matúš Caban V.A
    Igor Bambušek VI.A
    Ondrej Zrubák VI.A  
    M. Čavoj VI.A  
    M. Syruček VI.A  
         
OK Stolný tenis - dievčatá Diana Rajnohová IX.A

1.miesto,

postup do KK

    Kristína Gehrerová IX.A
    Beata Vaneková V.A
    Rebeka Pániková IX.A
         
OK Stolný tenis - chlapci Erik Kruppa V.A 1.miesto,
 postup do KK
    Peter Giertl V.A
    Martin Silber IX.A
    Jakub Trnka IX.A
         
OK MO Beata Vaneková V.A

2.miesto

5.miesto

    Denisa Demianová V.A
         
   

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt