+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Kontakt

Meno školy: Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica
Email školy: skola@zsjgtbb.sk
Email na správcu obsahu: mariapolakova@zsjgtbb.sk
Telefón: +421 48 4131573 - sekretariát školy 
+421 48 4133502 - školská jedáleň 
Adresa školy: Gaštanová 12 , 974 09 Banská Bystrica
IČO: 35677741
Riaditeľ školy: Mgr. Milan Pápay 
riaditel@zsjgtbb.sk
Zástupkyňa RŠ : Mgr. Iveta Dlhošová 
ivetadlhosova@zsjgtbb.sk
Vedúca ŠJ: Viera Belo-Cabanová 
vierabelo-cabanova@zsjgtbb.sk
Ekonómka: Ing. Viera Kelemenová 
vierakelemenova@zsjgtbb.sk
Sekretárka:

Monika Oravcová
monikaoravcova@zsjgtbb.sk

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt