+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok športové areálu

Dodatok k prevádzkovému poriadku platný od 14.9.2020 nájdete tu:

Dodatok

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt