+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Zamestnanci školy

Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica
Personálne zabezpečenie, zamestnanci školy/ŠZ od 01.09.2020
VEDENIE ŠKOLY:
Mgr. Milan Pápay /riaditeľ školy/
Mgr. Iveta Dlhošová /zástupca riaditeľa školy /
ÚTVAR RIADITEĽA ŠKOLY:
Ing. Viera Kelemenová /ekonóm školy /
Monika Oravcová / sekretariát školy /
UČITELIA PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA:
Mgr. Marianna Dučová
Mgr. Adriana Kuzmániová
Mgr. Katarína Ruttkayová
Mgr. Slávka Valocková
Mgr. Iveta Melková
Mgr. Jana Dlhošová
Mgr. Martina Kohútová
PaedDr. Miroslava Pitschmannová
UČITELIA NIŽŠIEHO STREDNÉHO VZDELÁVANIA:
Mgr. Milan Pápay
Mgr. Iveta Dlhošová
Mgr. Katarína Rusnáková
Mgr. Miriam Palúchová
Mgr. Iveta Čuková
Mgr. Andrea Chovanová
Mgr. Lýdia Selčanová
Mgr. Andrea Paučulová
Mgr. Miroslava Fábry
RNDr. Mária Poláková
Mgr. Eva Antalecová
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ:
Mgr. Dagmar Brnová /vedúca ŠKD /
Marianna Babničová
PaedDr. Mária Kundríková, PhD.
Mgr. Simona Vajsová
Mgr. Katarína Melišová
Mgr. Andrea Moravčíková
ODBORNÍ ZAMESTNANCI:
Mgr. Radoslava Bínová /špeciálny pedagóg /
PaedDr. Jarmila Bindová /školský psychológ /
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:
Ing. Martin Pápay /CETECH, kariérový poradca pre SOŠ /
Peter Onderčín / technik /
PEDAGOGICKÍ ASISTENTI:
Mgr. Gabriela Dobríková
Mgr. Zuzana Štipková
Mgr. Veronika Filčíková
Bc. Jana Michalková
Mgr. Ľudmila Komivešiová
Mgr. Zuzana Varlová
Mgr. Anna Hanušková
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ:
Viera Belo-Cabanová /vedúca školskej jedálne /
Mária Michalková / hlavná kuchárka /
Silvia Machovičová
Edita Valušková
Margita Mazúchová
ŠKOLNÍK:
Jozef Kohár
 
 
 

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt