+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Zamestnanci školy

Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica
Personálne zabezpečenie, zamestnanci školy/ŠZ od 01.09.2020
VEDENIE ŠKOLY:
Mgr. Milan Pápay /riaditeľ školy/
Mgr. Iveta Dlhošová /zástupca riaditeľa školy /
ÚTVAR RIADITEĽA ŠKOLY:
Ing. Viera Kelemenová /ekonóm školy /
Monika Oravcová / sekretariát školy /
UČITELIA PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA:
Mgr. Marianna Dučová
Mgr. Jozefína Zacharová
Mgr. Katarína Ruttkayová
Mgr. Slávka Valocková
Mgr. Iveta Melková
Mgr. Jana Dlhošová
Mgr. Martina Kohútová

PaedDr. Miroslava Pitschmannová

Mgr. Anna Hanušková

UČITELIA NIŽŠIEHO STREDNÉHO VZDELÁVANIA:
Mgr. Milan Pápay
Mgr. Iveta Dlhošová
Mgr. Simona Vajsová

Mgr. Natália Lunterová

Ing. Martin Pápay
Mgr. Iveta Čuková
Mgr. Jana Hudíková
Ing. Adriena Ondrejčeková
Mgr. Lýdia Selčanová
Mgr. Andrea Paučulová
Mgr. Margita Kováčová
RNDr. Mária Poláková
Mgr. Eva Antalecová
Mgr. Margita Kováčová
Mgr. Daniel Koštial
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ:
Mgr. Dagmar Brnová /vedúca ŠKD /
Mgr. Paulína Ondrejková
Vanesa Pehelová
Patrícia Halajová
Slavka Pápayová
Mgr. Andrea Mišániová
ODBORNÍ ZAMESTNANCI:
Mgr. Jana Michalková /špeciálny pedagóg /
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:
Ing. Martin Pápay /CETECH, kariérový poradca pre SOŠ /
PEDAGOGICKÍ ASISTENTI:
Mgr. Soňa Polónyová, PhD.
Mgr. Terézia Šufliarska
Mgr. Veronika Mrvová
Petra Štajerová
Mgr. Natália Teremová
Mgr. Táňa Čellárová
Mgr. Art. Jana Kočíková Dis. art.
Mgr. Jana Michalková
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ:
Viera Belo-Cabanová /vedúca školskej jedálne /
Mária Michalková / hlavná kuchárka /
Silvia Machovičová
Ivana Černáková
Andrea Čierna
TECHNICKÝ ÚSEK: 
Jozef Kohár
Marta Matušková
Jana Chaloupková
Sedíleková

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt