+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Úspechy v roku 2015/2016

Stupeň Názov súťaže Žiaci Trieda Umiestnenie
  Horehronské hry A.Antalec (kriketka) 7.B 5.miesto
    A.Antalec (skok diaľka)   12.miesto
    B.Straková (beh 300 m) 9.A 7.miesto
    T.Blahút (hod kriketka) 7.A 8.miesto
    M.Čavoj (skok diaľka) 9.A 12.miesto
OK Cezpoľný beh

J.Gajdoš

S.Gajdoš

P.Giertl

8.A

8.A

9.A

2.miesto
KK Cezpoľný beh

J.Gajdoš

S.Gajdoš

P.Giertl

8.A

8.A

9.A

9.miesto
  iBobor - Bobríci

J.Sitár

M.Šprocha

N.Černáková

R.Potančok

Števulová

4.A

4.B

4.A

4.B

4.B

úspešní riešitelia
   - Benjamíni

M.Schreiber

P.Gašparová

K.Kortánová

5.B

6.A

7.B

úspešní riešitelia
   - Kadeti S.Saktor 8.A úspešní riešiteľ
OK Stolný tenis

E.Kruppa

P.Giertl

T.Bobok

N.Záslav

9.A

9.A

2.A

4.A

1.miesto,

postup na KK

OK Technická olympiáda M.Poliačik 7.A

1.miesto,

postup na KK

   

M.Starosta

M.Vigaš

9.A

8.A

4.miesto
  Technický talent

P.Gašpar

E.Kruppa

M.Starosta

M.Majer

P.Giertl

9.A 5.miesto
OK Zimné aranžovanie V. Žabková 8.A 1. miesto
OK MO Z5 M. Schreiber 5.B 5. miesto
    J. Maňko 5.A 5. miesto
KK Technická olympiáda M.Poliačik 7.A 3. miesto
  Všetkovedko

Murčeková

Slovák

Šubert

J.Maňko

M.Schreiber

B.Senček

3.A

3.A

3.A

5.A

5.B

5.B

úspešní riešitelia
OK Volejbal

P.Giertl

M.Starosta

M.Čavoj

M.Caban

E.Kruppa

J.Gajdoš

S.Gajdoš

M.Vigaš

9.A

9.A

9.A

9.A

9.A

8.A

8.A

8.A

3.miesto
OK BiO - kat. C

M.Vallová

I.Podstrelená

9.A

9.A

4.miesto

6.miesto

OK Veľkonočné aranžovanie

V.Spišiaková

V.Žabková

8.A

8.A

2.miesto

4.miesto

OK Florbal

P.Giertl

E.Kruppa

M.Starosta

M.Caban

M.Čavoj

L.Szapu

J.Gajdoš

S.Gajdoš

9.A

 

 

8.A

3.miesto
medzišk.K BB Spelling Bee - hláskovanie 4.-5.roč. E.Jasíková 5.A 3.miesto
OK Gymnastický štvorboj

M.Vigaš

S.Gajdoš

J.Gajdoš

F.Fáb

A.Antalec

8.A

 

 

 

7.B

1.miesto,

postup na MS

OK CHO

I.Podstrelená

M.Valová

9.A

14.miesto

18.miesto

OK MO

A.Necpál

M.Pálka

6.A

8.A

13.miesto

1.miesto

OK Pytagoriáda

M.Šprocha

S.Svrčina

4.A

5.A

9.miesto

10.miesto

RK Vzdelanie je budúcnosť

A.Gehrer

A. Necpal

M. Svrčina

L. Kabátová

M. Beličková

6.A 1.miesto
OK Malý futbal

M. Starosta

M. Caban

E. Kruppa

P. Giertl

M. Čavoj

T. Blahút

A. Necpal

M. Svrčina

9.A

 

 

 

7.A

6.A

 
OK BiO - kat. D

M. Schreiber

P. Roskošová

5.B

7.A

1. miesto

8. miesto

  AMAVET - Technická súťaž

K. Kortánová

M. Poliačik

7.B

7.A

2. miesto

tím - 3.miesto

MS

Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji kat.C

M. Vigaš

S. Gajdoš

J. Gajdoš

F. Fáb

A. Antalec

8.A

 

 

 

7.B

2. miesto družstvo

 

 

2. miesto

  Klokan

M. Perašín

E. Murčeková

M. Šprocha

J. Maňko

M.Schreiber

2.A

3.A

4.B

5.A

5.B

úspešní rieištelia
  Olympijský festival detí a mládeže

F. Fáb

J. Gajdoš

L. Szapu

M. Starosta

E. Kruppa

P. Giertl

P. Gašpar

M. Caban

M. Čavoj

8.A

9.A

 

 

2. miesto
  Olympijský festival žiakov I. stupňa    
  Vybíjaná dievčatá

S. Záslavová

S. Potančoková

N. Števulová

A. Černová

K.E. Kohútová

A. Mikolajová

E. Ďurovcová

M. Záslavová

A. Lakandová

M. Bučeková

N. Majchútová

  1. miesto
  Futbal chlapci

T. Žabka

M. Šubert

J. Sitár

R. Ivanič

R. Potančok

L. Rosenbaum

M. Donoval

Šimon Štellmach

  3. miesto
  Štafeta

J. Sitár

R. Ivanič

N. Števulová

A. Mikolajová

  3. miesto
  Skok z miesta

R. Slovák

N. Náčinová

K. Zámečníková

1.A

1.B

2.A

2. miesto

2. miesto

1. miesto

  Skok do diaľky

M. Šubert

R. Potančok

S. Potančoková

N. Števulová

3.A

4.A

4.B

4.B

2.miesto

2.miesto

2.miesto

3.miesto

  Beh na 50 metrov

D. Ďurovec

K. Zámečníková

M. Lapinová

S. Mikušincová

1.B

2.A

2.A

3.A

3.miesto

2.miesto

3.miesto

3.miesto

         

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt