+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Plán práce

Základná škola Jozefa Gregora Tajovského,Gaštanová 12,Banská Bystrica

 

Plán práce Žiackeho parlamentu v školskom roku 2019/2020

4.A Richard Zámečník, Emma Chrenová

4.B Laura Schneider, Michal Haviar

5.A  Paulína Bartovičová, Eliška Kanková

5.B  Ema Škvarková, Filip Belička

6.A  Viktória Cabanová, Marek Beňo

7.A  Peter Kyzek, Oliver Chmelík

8.A  Anna Černová, Martina Bučeková

9.A  Alexandra Urvová,  Martina Bobotová

9.B  Gabriela Kaštankinová, Žofia Anna Longauerová

 

 Koordinátori ŽP: PaedDr. Miroslava Pitschmannová

                               Mgr. Andrea Sisáková ,PhD

 

Zámer činnosti ŽP :

-rozvíjať  komunikačné kompetencie žiakov,

-rozvíjať kompetencie osobné,sociálne a občianske,

-rozvíjať kompetencie riešiť problémy,

-rozvíjať kompetencie pracovné,

-rozvíjať kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti,

-rozvíjať kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry,

 - rozvíjať kompetencie  vzájomného porozumenia, tolerancie a mieru, vážiť si, rešpektovať

   a tolerovať odlišnosti iných ľudí, kooperovať s nimi, nechcieť ovládať iných ľudí, správať

   sa k iným zodpovedne a mravne.

 

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt