+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Úspechy v roku 2017/2018

Stupeň Názov Žiaci Trieda Umiestnenie
regionálny Plavecká štafeta

M.Poliačik

K.Kortánová

A.Černová

M.Mlčal

9.A

9.A

6.B

7.B

5. miesto
regionálny Horehronské hry

K.Zámečníková

N.Števulová

4.A

6.B

1. miesto

4. miesto

regionálny Cezpoľný beh

A.Necpál

M.Hríbik

E.Lapin

8.A

8.A

9.A

8. miesto
OK Bedminton

A.Gehrer

A.Necpál

P.Sučan

8.A

8.A

9.A

5. miesto
OK Bedminton

S.Leštáková

M.Beličková

S.Slančíková

8.A 5. miesto
OK Bavme deti športom

T.Mlčal

R.Zámečníková

L.Adamová

N.Náčinová

R.Slovák

K.Zámečníková

S.Libiak

1.A

2.B

2.B

3.A

4.A

4.A

4. miesto
OK Bavme deti športom

L.Rýsová

D.Ďurovec

L.Adamová

M.Šedivec

K:Zámečníková

A.Kabátová

S.Libiak

V.Donoval

2.A

2.A

2.B

2.B

4.A

4.A

4.A

4.A

2. miesto

postup do KK

celoslovenský i-Bobor      
  Drobec

L.Adamová

J.Miškuf

M.Haviar

E.Kanková

M.Hew

J.Valuška

2.B

3.A

2.B

3.A

3.B

3.A

úspešní riešitelia
  Bobrík

M.Kántor

P.Kyzek

E.Murčeková

V.Roskošová

J.Slovák

A.Kabátová

M.Perašín

L.Sršeň

M.Šubert

Christián Dobrota

4.A

5.A

5.A

4.A

5.A

4.A

4.A

4.A

5.A

5.A

úspešní riešitelia
  Benjamín

J.Maňko

V.Spišiaková

R.Potančok

M.Šprocha

A.Urvová

A.Černová

M.Bučeková

E.Jasíková

7.A

7.B

6.A

6.B

7.A

6.B

6.B

7.A

úspešní riešitelia
  Kadet

A.Černáková

E.Vigašová

D.Petrík

Marek Poliačik

E.Petránová

8.A

8.A

9.A

9.A

9.A

úspešní riešitelia
OK TO - kat. A

D.Petrík

A.Necpál

9.A

8.A

2. miesto
  TO - kat. B J. Maňko 7.A 1. miesto
regionálna Ukáž svoj talent - Javor A.Janošťáková 9.A 1. miesto
regionálna Vianočná programátorská súťaž A. Tuchyňová 6.A 2. miesto
OK Stolný tenis

T. Bobok

M. Snopko

M. Svrčina

4.A

6.B

8.A

2. miesto
OK Stolný tenis

A. Kabátová

L. Kabátová

A. Trégerová

4.A

8.A

8.A

1. miesto
celoslovenská Všetkovedko L. Adamová 2.B šampión školy
  Všetkovedko

A. Vaterka

M. Haviar

L. Schneider

N. Náčinová

A. Oravcová

S. Benková

2.B

2.B

2.B

3.A

3.A

3.B

úspešní riešitelia
KK Technická olympiáda J. Maňko 7.A 1. miesto
OK Gymnastický štvorboj, kat. C-ch

M. Pálka

L. Gardian

S. Danko

A. Záslav

M. Záslav

9.A

9.A

7.B

6.A

6.B

2. miesto
KK Gymnastický štvorboj, kat. C-ch

M. Pálka

L. Gardian

A. Antalec

A. Záslav

M. Záslav

9.A

9.A

9.A

6.A

6.B

1. miesto
KK Bavme deti športom

L. Rysová

L. Adamová

R. Zámečník

D. Ďurovec

M. Lapinová

K. Zámečníková

T. Bobok

S. Libiak

2.

2.

2.

2.

4.

4.

4.

4.

1. miesto
RK Vzdelanie je budúcnosť

Z. Božková

Z. Daxnerová

J. Maňko

A. Urvová

M. Bobotová

7.B

7.B

7.A

7.A

7.A

3. miesto
OK BiO, kat. E E. Jasíková 7.A 4. miesto
OK BiO, kat. D J. Maňko 7.A 3. miesto
OK MO

M. Šprocha

J. Maňko

A. Černáková

6.B

7.A

8.A

15. miesto

5. miesto

13. miesto

  Klokan

M. Haviar

L. Schneider

L. Adamová

2.B

Úspešní

riešitelia

OK Jarné aranžovanie

A. Černová

E. Jasíková

6.B

7.A

3. miesto

Cena Juniorcentra

medziškolské Čítanie u Tajovských

J. Slovák

A. Černová

Z. Božková

E. Vigašová

D. Longauerová

M. Haviar

S. Benková

K. Zámečníková

5.A

6.B

7.B

8.A

1.A

2.B

3.A

4.A

3. miesto

1. miesto

3. miesto

3. miesto

1. miesto

2. miesto

2. miesto

4. miesto

regionálne OFDM - florbal

A. Antalec

D. Petrík

A. Spišiak

P. Sučan

L. Gardian

M. Poliačik

M. Svrčina

A. Gehrer

A. Necpál

S. Slávik

9.A

9.A

9.A

9.A

9.A

9.A

8.A

8.A

8.A

8.A

1. miesto
regionálne OFDM - vybíjaná

G. Kaštankinová

B. Púchyová

A. Urvová

A. Čipková

E. Jasíková

M. Cholvádová

K. Kohútová

E. Ďurovcová

N. Števulová

S. Potančoková

A. Černová

S. Záslavová

7.B

7.B

7.A

7.A

7.A

7.A

6.A

6.A

6.B

6.B

6.B

6.B

2. miesto
regionálne Technická súťaž Amavet

A. Urvová

J. Maňko

R. Holmík

7.A

7.A

7.B

2. miesto
Celoslovenské MS žiakov v stolnom tenise

A. Kabátová

L. Kabátová

A. Trégerová

4.A

8.A

8.A

3. miesto
Celoslovenské Školské majstrovstvá žiakov v G4

A. Antalec

M. Balko

L. Gardian

A. Záslav

M. Záslav

9.A

9.A

9.A

6.A

6.B

3. miesto

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt