+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Môj kamarát robot

Žiaci budú vyhľadávať a modelovať problémy reálneho sveta, navrhovať možnosti riešenia a overovať ich, robiť korekcie programov.

Fotoalbum:

foto

Web:

www

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt