+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Vnímavé deti

Žiaci si prostredníctvom inovatívnej stratégie a metód vyučovania, moderných didaktických pomôcok rozvinú oslabené funkcie potrebné na osvojenie čítania, písania a počítania.

Fotoalbum:

foto 

www

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt