+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Koliesko vedomostí a zručností

Činnosť krúžku sa bude realizovať tromi spôsobmi: - Doučovanie - príprava na vyučovanie podľa aktuálnych požiadaviek na výkon žiaka v danom ročníku. - Rozvíjanie tvorivých a manuálnych zručností, ktoré si kreatívnymi záujmovými aktivitami, ktoré podporujú rozvoj jednotlivých gramotností.

Fotoalbum:

foto

www

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt