+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Úspechy v roku 2016/2017

Stupeň Názov súťaže Žiaci Trieda Umiestnenie
OK Cezpoľný beh

J. Gajdoš

S. Gajdoš

B. Rusko

9.A 5. miesto
Horehronské hry detí a mládeže

ml. ž.: kriketka

 

          chôdza

          beh 300 m    

ml. žiačky: chôdza

 

st. žiaci: hod guľou

 

              chôdza

M. Svrčina

M. Hríbik

A. Gehrer

M. Hríbik

A. Necpál

N. Števulová

S. Potančoková

P. Sučan

F. Fáb

K. Bučko

 

 

 

7. A

 

 

 

5.B

 

8.A

9.A

7.A

8. miesto

11. miesto

4. miesto

5. miesto

14. miesto

2. miesto

3. miesto

8. miesto

13. miesto

1. miesto

Regionálna Jesenné aranžovanie

E. Jasíková

V. Žabková

V. Spišiaková

6.A

9.A

2. miesto

2. miesto

Cena juniorcentra

OK Vybíjaná, 3. - 4. ročník družstvo

3.A

4.A

4. miesto
Regionálna Bavme deti športom - atletika družstvo 1. - 4. ročník 5. miesto
OK Stolný tenis

Bobok

Kántor

Snopko

3.A

5.B

2. miesto
Internetová - celoslovenská i-Bobor

E. Murčeková

L. Rosenbaum

J. Slovák

P. Kyzek

J. Maňko

A. Černáková

M. Hríbik

E. Vigašová

V. Spišiaková

Z. Božková

M. Šprocha

A. Černová

A. Necpál

Š. Štellmach

M. Svrčina

A. Trégerová

M. Vigaš

J. Štolec

F. Fáb

L. Gardian

B. Rusko

A. Antalec

R. Šimko

  úspešní riešitelia
OK TO - kat. B A. Necpál 7.A 1. miesto
OK TO - kat. A

S. Gajdoš

M. Vigaš

9.A 2. miesto
SOŠ drevárska ZV Ukáž svoj talent E. Černáková 9.A 1. miesto
Regionálna Zimné aranžovanie

V. Žabková

 

A. Urvová

9.A

 

6.A

Cena Juniorcentra

3. miesto

KK TO - kat. B A. Necpal 7.A 1. miesto
  Všetkovedko

N. Náčinová

E. Murčeková

2.A

4.A

Úspešní riešitelia
  Literárna súťaž Stromu života "Moja voľba"

J. Slovák

D. Fiľová

M. Maňková

S. Kielar

 

1. miesto

2. miesto

Uznanie poroty

Uznanie poroty

KK Stolní tenis

A. Kabátová

L. Kabátová

A. Trégerová

4.A

7.A

7.A

1. miesto
OK Pytagoriáda

M. Perašín

S. Libiak

3.A

1. miesto

Úspešný riešiteľ

OK Biblická olympiáda

V. Mihálová

Ľ. Kollárová

N. Záslav

6.A

6.A

5.A

4. miesto
OK Gymnastický štvorboj

A. Antalec

J. Gajdoš

S. Gajdoš

F. Fáb

M. Vigaš

8.A

9.A

9.A

9.A

9.A

1. miesto
Celoslovenské K Stolný tenis

A. Kabátová

L. Kabátová

A. Trégerová

4.A

7.A

7.A

8. miesto
OK MO J. Maňko 6.A 6. miesto
Regionálna Jarné aranžovanie A. Urvová 6.A 3. miesto
OK BiO kat. D

M.Cholvádová

E. Jasíková

6.A 3. miesto
KK Gymnastický štvorboj

A. Antalec

J. Gajdoš

S. Gajdoš

F. Fáb

M. Vigaš

8.A

9.A

9.A

9.A

9.A

1. miesto
MS Školské MS v G4 - družstvá

A. Antalec

J. Gajdoš

S. Gajdoš

F. Fáb

M. Vigaš

8.A

9.A

9.A

9.A

9.A

2. miesto
MS Školské MS v G4 - jednotlivci

A. Antalec

J. Gajdoš

8.A

9.A

1. miesto

3. miesto

  Klokan

M. Šprocha

L. Schneider

M. Haviar

N. Náčinová

E. Murčeková

J. Maňko

5.B

1.B

1.B

2.A

4.A

6.A

šk. šampión

úspešný riešiteľ

úspešný riešiteľ

úspešný riešiteľ

medziškolská Čítanie u Tajovských

M. Haviar

D. Debnárová

S. Libiak

K. Dobrota

A. Černová

A. Urvová

A. Gehrer

L. Gardian

1.B

2.B

3.A

4.A

5.B

6.A

7.A

8.A

2. miesto

2. miesto

4. miesto

1. miesto

1. miesto

2. miesto

4. miesto

3. miesto

regionálna OFDM 2. stupeň - vybíjaná

B. Púchyová

G.Kaštankinová

F. Záslavová

A. Čipková

S. Záslavová

S. Potančoková

N. Števulová

L. Kabátová

E. Vigašová

A. Trégerová

S. Leštáková

6.B

6.B

6.A

6.A

5.B

5.B

5.B

7.A

7.A

7.A

7.A

2. miesto
regionálna OFDM 1. stupeň - atletika

L. Rýsová

R. Zámečník

L. Adamová

M. Haviar

P. Jaroušková

A. Almássy

K.Zámečníková

S. Libiak

S. Mikušincová

M. Šubert

J. Kúkoľ

1.A

1.A

1.B

1.B

2.B

2.B

3.A

3.A

4.A

4.A

4.A

3. miesto

2. miesto

3. miesto

2. miesto

1. miesto

2. miesto

2. miesto

2. miesto

2. miesto

2. miesto

3. miesto

  OFDM 1. stupeň - futbal

T. Bobok

Ch. Dobrota

J. Kúkoľ

N. Náčin

M. Šubert

T. Žabka

S. Libiak

O. Lukačovič

F. Riapoš

3.A

4.A

4.A

4.A

4.A

4.A

3.A

3.A

3.A

3. miesto
  OFDM 1. stupeň - vybíjaná

T. Blemová

A. Guzlejová

M.A. Haviarová

A. Kabátová

S.T. Uhliarová

K.Zámečníková

M. Maňková

S. Mikušincová

E. Murčeková

V. Cabanová

M. Lapinová

4.A

3.A

4.A

3.A

3.A

3.A

4.A

4.A

4.A

3.A

3.A

2. miesto
         

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt